Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1., KÉPES KATALÓGUS - MOHÁCSTÓL BUDA VISSZAVÉTELÉIG>>>>>

2010.05.27

 

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!
 
A TÖRÖK ELLENI HÁBORÚK  EMLÉKÉRMEI I.
 
MOHÁCSTÓL BUDA VISSZAVÉTELÉIG
 
 
987.jpg

II. Lajos emlékérem (Ag) 1526 után

E: LVDOVIC · HUN · REX · (Ludovicus rex Hungariae = Lajos, Magyarország királya) A király lovon jobbra. A szelvényben ·1·5·2·6·
H: ·PATRONA VNGA RIÆ· * (= Magyarország védasszonya) Madonna a Gyermekkel.

5.16 g, Ø 20 mm, nagyon szép

Leltári szám: 2007.987.01

Hivatkozás: Schönwiesner 179

Az érem ismeretlen mester alkotása.


 

988.jpg

II. Lajos emlékérem (Ag) 1530 után - Körmöcbánya

E: Csavart díszes szegélyben II. Lajos és Habsburg Mária szembenéző portréi. A háttérben virágdísz. A szelvényben LVDO(vici):VNGAR(iae):BOHE(miae):QVE/ REGIS·ET·MARIÆ·RE/ GINÆ·DVLCISS(imae)·CO(n)IV/ GIS·AC·PROCES/ IN·ELAN (= Lajosnak, Magyar-
és Csehország királyának, és az ő legkedvesebb hitvesének, Mária királynénak…megjelenése.)

H: A mohácsi csatamezőn összecsapó magyar és török lovasság, háttérben török ágyúk. A szelvényben LVDO(vicus):HVNG(ariae):BOEM(iae):ETC·REX/ AN(n)V(m):AGENS·XX·IN·TVRCAS/ APVD·MOHAZ·CVM·PAR/ VA·SVORVM·MANV·PV/ GNA(n)S·HONESTE/ OBYT·M·D·XXVI. (= Lajos, Magyarország, Csehország stb. királya 20 éves korában a törökök ellen Mohácsnál övéi kis csapatával tiszteletre méltóan küzdve elesett. 1526.)  

Hivatkozás: Montenuovo 585,

22.69 g, Ø 44 mm, nagyon szép

Leltári szám: 2007.988.01

   Fueszl Kristóf a körmöcbányai verdében készítette el a mohácsi csatában elesett II. Lajos és felesége, Habsburg Mária emléktallérját. 1505-ben Brüsszelben született Habsburg Máriát 1515-ben jegyezték el a Jagelló-házból származó II. Lajos magyar királlyal. 1521-ben érkezett Magyarországra, ahol még abban az évben megkoronázták, s 1522 januárjában kötött Lajossal házasságot. Az 1526-ban bekövetkezett mohácsi csatavesztés Magyarország és Mária sorsát is megváltoztatta. A királyné előbb Pozsonyba ment, majd bátyja, Ferdinánd magyar királlyá történt koronázása után Ausztriába utazott. Amikor nagynénje, Margit németalföldi kormányzó meghalt, másik bátyja, a császár V. Károly kérésére elvállalta a flandriai helytartóságot. 1530-tól 1555-ben történt lemondásáig kormányozta a tartományt. 1558-ban, néhány héttel az ekkor már császári címéről lemondott V. Károly után halt meg. 

   Máriát az akkori társadalomban betöltött szerepén túl tragikus eseményekkel teli élete és uralkodása tette érdekessé kortársai és a művészek szemében. A róla készült és őt még nem özvegyen ábrázoló érmek érdekessége, hogy a rajtuk szereplő dátumok nem felelnek meg a készítés idejének, hanem a tragikus 1526-os évet tüntetik fel.

   Mária érmeinek további érdekessége, hogy minden művész ugyanabban a viseletben ábrázolja őt – néhol minimális eltérésekkel. A királyné fején díszes, reneszánsz, lehajtott peremű kalap van. Hajának egy fürtje fülére simul, a többi hálóba van szorítva. Magas nyakú hímzett, húzott inget visel, felső ruhája nem takarja el az inget, így az ing hasított felső ujja is látszik. Nyakán kétsoros láncon egy nagy kőből és körötte több kisebb kőből álló ékszer látható. Ezen azonosságok alapján állítható, hogy az összes érem ugyanarra az ősmodellre vezethető vissza.

Héri Vera kutatásaiból tudjuk, hogy ez valószínűsíthetően egy Hans Daucher vagy követője által készített, 1526-os évszámmal ellátott kőfaragvány volt (előlapján II. Lajos, hátlapján Mária balra néző arcképe). A faragvány évszáma feltehetően egyezik a készítés évével. Emellett szól, hogy ugyanaz a mester, aki a kőmodellt készítette, az ugyancsak a mohácsi csatában elpusztult Schlick Istvánról is készített érmet 1526-ban.

  A Fueszl-féle érem a szinte előzmény nélkül való magyarországi éremművészet egyik korai és igen magas színvonalú remeke. Fokozott kultúrtörténeti jelentőséggel is bír, mivel az ország általános hanyatlásának idején nagyobb szabású képzőművészeti alkotások nem készülhettek Máriáról és Lajosról.


 

989.jpg
 
989. Szükségpénz Bécs ostroma idejéből (Ag) 1529 - Bécs
 
E: Korona osztrák címer felett.
H: T/VRCK/BLEGERT/WIEN/1529
 
Hivatkozás: Markl-Mailliet 121/5, Brause-Mansfeld 42/1
Alapadatok: 2.80 g, 12x12 mm, nagyon szép

 
 
990.jpg

Emlékérem a lepantói győzelemre (bronz) 1571 - Róma

E: © PIVS©V©PONTIFEX©MAXIMVS© ·AN·V· (= V. Pius pápaságának 5. évében) V. Pius pápa mellképe jobbra. Alul ·I0·ANT·R·F·

H: A·DOMINO·FACTVM·EST·ISTVD·1·5·7·1· (= Az Úr cselekedete) Tengeri csata látképe.

29.64 g, Ø 41 mm, kitűnő

Leltári szám: 2007.990.01

Hivatkozás: CNORP 619, Attwood 38, Toderi-Vannel 2264, Börner 474, Bargello II 602

A lepantói csatát 1571. október 7-én vívta az egyesült keresztény flotta az Oszmán Birodalom hajóhadával a Jón-tengeren, a mai Görögországhoz tartozó Patraszi-öbölben. A megerősített tengerparti kikötő, Lepanto, amelyről az ütközet a nevét kapta, jó pár tengeri mérföldre nyugatra feküdt az összecsapás helyszínétől. Az ütközetben nagyjából 140 ezer ember – katonák, tengerészek, szabad vagy rabszolga evezősök –, valamint 600 hajó, a Földközi-tenger összes gályájának hetven százaléka vett részt. A csatában a keresztények közül nagyjából nyolcezren vesztették életüket, míg az elesett törökök számát húszezerre becsülik. A lepantói vereséget követően az Oszmán Birodalom soha nem nyerte vissza egykori erejét a Földközi-tenger térségében. A csata egyben a kézi erővel hajtott hajók utolsó nagy ütközete lett, a gályák helyét ezután átvették a vitorlások. Az érem Giovanni Antonio de Rossi (1517-1575 után) alkotása.


 
991.jpg

Emlékzseton a lepantói győzelemre (Cu) 1572 - Hollandia

E: IAM·NOVA·PROGENIES· (Iam nova progenies = Már egy új nemzedék) A szelvényben 1572. Annona bőségszaruval páva és gyermek közt. 

H: ·TVRCÆ·CLASSE·DEVICTA· (Turcae classe devicta = A török flotta vereséget szenvedett) Gálya győzelmi trófeákkal.

4.94 g, Ø 29 mm, nagyon szép

Leltári szám: 2007.991.01

Hivatkozás: Dugn 2560, Würz 1572, MH 661

A zseton ismeretlen mester alkotása.


 

992.jpg

Fülezett emlékérem Esztergom bevételére (Ag) 1601 - Körmöcbánya

E: MATTHIAS·D·G·ARCHID·AVST·ETC·SVPR·EXERC·BEL·IN·HVN·INFER·DVX* (Matthias Dei gratia archidux Austriae etcetera supremus exercitus belli in Hungaria inferiore dux =Mátyás, Isten kegyelméből Ausztria főhercege stb., a háborúban a hadak fővezére, Alsó-Magyarország hercege) Mátyás főherceg lovon jobbra. Alul szignó: MS A szelvényben, két sorban *MILITEMVS*/ 1601
H: A körülzárt esztergomi erőd, körülötte az ostromló gyalogság és tüzérség sátraival. Alul a szelvényben, két sorban ·STRIG·GREAN·1595·/ SEP:2· (= Esztergom elfoglalása az 1595. év szeptember hó 2-án)

 78.9 g, Ø 48 mm, nagyon szép

Leltári szám: 2007.992.01

Hivatkozás: Montenuovo 685, Horsky 1412, HTÉ 339, HP 88, Forrer V. 564

Az érem valószínűleg Michael Sock (?-1615) körmöcbányai vésnök két különálló munkájának összehozásából született. A hátlap Esztergom 1595. szeptember 2-án - 62 napi ostrom után - történt sikeres visszafoglalásának állít emléket. Ebben a hadműveletben nem vett részt az előlapon szereplő Mátyás főherceg, Székesfehérvár 1601-es diadalmas visszafoglalásában azonban már fontos szerepet kapott. Az előlapi kép az 1601-es dátummal valószínűleg erre az utóbbi győzelemre utal. Viszont mivel Székesfehérvár ostromát nem örökítették meg éremképen, a hat évvel korábbi esztergomi diadal – vélhetőleg jóval korábban elkészült – képével párosították az előlapi éremképet. Így ez az érem a 15 éves háború két eseményéről egyszerre szól.


 

994.jpg
 
 994. Emlékérem a szentgotthárdi győzelemre és a vasvári békére (Ag) 1664 - Bécs
 
E: SIC VNITIS NON PAVEO (= Így egyesülve már nem kell félnem) Sas nyílköteggel glóbuszon, alatta évszám 1664.
H: *.QVO SVPERIORE POTENTIOR. (= Hol egy felsőbbrendű hatalom) Nap IHS 
(Iesus Hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója) felirattal, alatta lehanyatló félhold.
 
Megjegyzés: 1664. augusztus 1-jén a Raimondo Montecuccoli által vezetett keresztény hadak váratlan győzelmet arattak az Oszmán Birodalom Köprülü Ahmed vezette seregei fölött. A szentgotthárdi győzelem jelentőségét mutatja, hogy a mohácsi (1526) és a mezőkeresztesi (1596) csata után ez volt az első nagy nyílt ütközet az európai és a török seregek között, s először sikerült ilyen módon legyőzni a törököket. Bár a győzelmet Montecuccoli a magáénak vallotta, valójában nem sok köze volt hozzá. Igazság szerint nem engedte megtámadni a törököt, mikor az már hidat kezdett veretni a Rábán. Még lövetni sem engedte az ellenséget. Az alá rendelt francia Coligny és Nádasdy gróf volt az, aki a határozott parancs ellenére megtámadta a törököket és visszaszorította azokat a Rába túlsó partjára.  Az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári békeszerződés lezárta az 1663-64-es török elleni háborút. A Habsburgok a győztes pozíciójuk ellenére feladták az elfoglalt területeiket, és figyelmüket inkább nyugati ügyeik felé fordították. Az ismeretlen mester által készített érem jól kifejezi az eseménnyel kapcsolatos Habsburg álláspontot, azt hogy a győzelmet Jézus segítségével megszerzett saját dicsőségnek tekintették. Az érem tallérméretben készült. Ismeretlen mester műve.
 
Hivatkozás: Vogelhuber 237, Horsky 2049, Lanz: XV.:37, Montenuovo 879, Welzl 7198
Alapadatok: 20.38 g, Ø 42 mm, kitűnő

 

995.jpg
 
995. Emlékérem a szentgotthárdi győzelemre és a vasvári békére (Ag) 1664 - Bécs
 
E: SIC VNITIS NON PAVEO (= Így egyesülve már nem kell félnem) Alul évszám nélkül. Sas villámköteggel balra.
H: *.QVO SVPERIORE POTENTIOR. (= Hol egy felsőbbrendű hatalom) Sugárzó nap IHS
(Iesus Hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója) felirattal lehanyatló félhold felett.
 
Megjegyzés: Mint az előbbi, de féltallérméretben! Ismeretlen mester műve.
 
Hivatkozás: Montenuovo 880, Julius 154, Horsky 2050
Alapadatok: 10.01 g, Ø 33.5 mm, nagyon szép

 

 
996.jpg
 
996. Emlékérem a török elleni összefogásra (Ag) 1674 - Róma
 
E: CLEMENS. X. PONT. MAX. ANNO. V. (= X. Kelemen pápaságának 5. évében) A pápa mellképe jobbra. A vállszelvényben TRAVANVS.
H: TVRCAR. SIGNA. A. POLONIS. RELATA. (Turcarum signa a polonis relata
= A törökök jelvénye a lengyelek által bemutatva.) Zászlóvivő a pápa előtt térdel. A szelvényben MDCLXXIV.
 
 Megjegyzés: Az 1673. november 11-én lezajlott chocimi csatában a lengyel-litván seregek megsemmisítő vereséget mértek a török hadakra. A győztesek gazdag zsákmányt szereztek, köztük Huszein pasa sátrát és nagy mennyiségű török zászlót. Az érmen az látható, amint ezeket bemutatják X. Kelemen pápának. A csata egyik következménye volt, hogy a nem sokkal később elhunyt Mihály király helyére a lengyel szejm a győztes hadvezért, Sobieski Jánost választotta meg lengyel királynak. Az érem Gioacchino Francesco Travani (1634-1675) alkotása.
 
Hivatkozás: Bentkowski 288
Alapadatok: 25.50 g, Ø 34 mm, kitűnő

 

998.jpg
 
998. Homorú lapka Bécs felszabadítására (Ag) 1683 - Graz
 
E: VIENNA AVSTRIAE 4/14 IVLII AB ACHMETTE II. OBSESSA 2/12 SEP: EX INSPERATO AB EO DESERTA EST. (= Az ausztriai Bécs július 14. óta tartó II. Ahmed által történő ostroma szeptember 12-én váratlanul abbahagyatott) (kronosztikon=1683) Az ostromlott város képe.
H: Ónmaradvány.
 
 Megjegyzés: Egyedi darab szép oxidréteggel. Az alkotó személye ismeretlen. Az éremkép megegyezik a British Múzeum 1893.1111.168 számú fapionjának egyik oldalán találhatóval.
 
Hivatkozás: Montenuovo -, Hirsch 73
Alapadatok: 13.08 g, Ø 47 mm, kitűnő

 

999.jpg
 
999. Emlékérem Bécs felszabadítására (Ag) 1683
 
E: Bécs ostroma.
H: Latin nyelvű írás: DIC 14/4 Jul./ VRBS VIENNA/ OBSIDETVR/ TVRCIA FLENS/ REMOVETVR/ die 12/2 Sept: (= A Július 14. óta ostromlott Bécs városától a könnyező törökök visszavonultattak szeptember 12. napján) (kronosztikon=1683)
 
Megjegyzés: 1683. július 14-én kezdődött meg Bécs török ostroma, melyet Kara Musztafa török nagyvezír irányított az Ernst Rüdiger von Starhemberg gróf vezette védők ellen. A szeptemberig elhúzódó várvívás végén, a kahlenbergi csatában aztán a Sobieski János (1674-1696) lengyel király vezette keresztény haderő visszaverte az oszmánokat, és győzelmével előkészítette Magyarország felszabadítását. Az érem ismeretlen mester alkotása.
 
Hivatkozás: Montenuovo 905, Hirsch 70 var.
Alapadatok: 8.55 g, Ø 27 mm, nagyon szép

 

1000.jpg
 
1000. Emlékérem Bécs felszabadítására (Ag) 1683 - Bécs
 
E: +IMPERY MVRVM AVSTRIACO INTERPONIT IN ORBE. (= A birodalom bástyáját az ausztriai világba helyezte (?)) Karmaiban jogart és kardot tartó, mellén L betűt viselő kétfejű sas földgömbön, fölötte sugárzó nap Isten szemével, alatta lehanyatló félhold. A hold felett VICTAM REDEGIT IN VMBRAS (= A legyőzöttet az árnyékba kényszerítette), a föld körül SVB VMBRA ALARVM TVARVM (= A te szárnyaid árnyéka alatt), a nap alatt COLLIGIT AVXILY RADIOS (= Összegyűjti a segítség napsugarait).
H: Írás 22 sorban: 1683/ DIE 14 IVLY/ VIENNA AVSTRIÆ/ A/ TVRCIS OBSESSA/ SED/ + PROTECTORE ALTISSIMO+/ LEOP(oldi).I.IMP(eratoris):/ INDVSTRIA ET CONSILIO/ REGIS POLONIÆ/ IOAN(nis):III/ PRÆSENTIA ET VALIDO/ AVXILIO/VIENNENSIVM DENIQ(ue)VNIVERSITATIS, SENATVS/ OFFICIALIVM.CIVIVM.AC INCOLARVM/ CONCORDI OBSEQVIO AB OBSIDIONE/ PROFLIGATO.HOSTE EODEM ANNO/ DIE 12.SEPT.LIBERATA/(= 1683. július 14-én a töröktől körülzáratott az ausztriai Bécs, de a Magasságos oltalmával, I. Lipót császár
igyekezetével és tanácsára, III. János lengyel király jelenlétében és erős segedelmével, végül pedig a bécsi egyetem, a szenátus, a hivatalnokok és a polgárok és lakosok egyező akaratával az ostromtól az ellenség legyőzésével ugyanazon év szeptember 12-én felszabadíttatott). Jobbra: DVCE LOTHA/ RINGO/ CÆS(aris).LOC(o).TEN(ente)/ G(ene)R(a)LIs(sim)o/ GENER(ali).COM(ite)/ STARNBERG/ VRB(is) COMEN(dante)/ (= A lotharingiai herceg, a császár helytartója, főparancsnok, Starnberg városparancsnok) Balra:IN PERSO(nali) SVCC(ursu):/ ELECT(oris):/ BAVA(riae):SAXON(iae)/ ET IMPERY SVB/ SIDIO./COM(ite) CAPLIERS/ DEPUT(ato) PRÆSI/ DENTE (= A bajor és a szász választók személyes támogatásával és a birodalom oltalmára Capliers helyettes elnök)  Alul: MATTHI MITTERMAYR.A.WAFF/ ENBERG:S.C.M.MONETA/ OBTVLIT
 
Megjegyzés: Matthias von Waffenberg Mittermayer (?-1708) alkotása. Karcos felület!
 
Hivatkozás: Montenuovo 919
Alapadatok: 26.54 g, Ø 43 mm, kitűnő -

 

 
1001.jpg
 
1001. Szóróérem Bécs felszabadítására (Ag) 1683
 
E: EHR SEVE GOT IN DER HOHE. M.H. Sugárzó Isten szeme alatt a kétfejű sas, alatta kettős címer.
H: WIENN/ VON/ TYRKEN BELEGERT/ DEN 14. IVLY/ MIT HILFF GOTTES/ ABGETRIBEN/ DEN 12 SEPT/ 1683. (Bécs a török által elfoglaltatott július 14-én, Isten segítségével visszafoglaltatott 1683. szeptember 12-én). Alul győzelmi trófeák.
 
Megjegyzés: Matthias von Waffenberg Mittermayer és Johann Michael Hoffman alkotása. Az érmen fülezés nyomai láthatók.
 
Hivatkozás: Montenuovo 921, Dogan 6087, Julius 173, Hirsch 20
Alapadatok: 5.75 g, Ø 27.5 mm, kitűnő -

 

1002.jpg
 
1002. Emlékérem Esztergom bevételére (Ag) 1683

E: A város és az erődítmény látképe.
H: GRAN/ Anno 1543. DURCH/ UNTREU VERLOHEN/ Anno 1595. IM AUG. WIDER/ EROBERT. Anno 1605. NOCH./ MALS DURCH UNTREU/ VERLOHRN. Anno 1683./ IM OCTOB. WIDER/ GLÜCKLICHEN/ BEKOMEN. (= Esztergom 1543-ban hűtlenség miatt elveszíttetett, 1595-ben visszavétetett, 1605-ben hűtlenség miatt újra elveszett, 1683 októberében újból szerencsésen visszaszereztetett.)
Peremírás: * DAS ERTZSTIFFT GRAN IST FREY.VON TURKEN TYRANNEY.HERR/UNGAR-LAND ERFREU (= Az esztergomi egyház megszabadult a török zsarnoktól. Így a magyar föld ismét boldog.)

 

Megjegyzés: Az 1683. október 7-9 között győztesen megvívott párkányi csatát követően a szövetségesek körülzárták Esztergomot. A város ebben az időben három részből állt: a Duna-parti magas hegyen emelt várból, az alatta nyugatról és délről elterülő Vízivárosból és a távolabbi Rácvárosból. A Várhegyen épült erősséget a sziklaperemen körülfutó falgyűrű övezte, melyet a Víziváros felől meredek sziklás oldal tett megközelíthetetlenné. A Vízivárost a törökök nagyméretű rondellákkal és tornyokkal erősítették meg. Egy kisebb török erődítmény állt a közeli Szent Tamás-hegyen is. Ez utóbbit foglalták el a szövetségesek elsőként, hogy onnan lövessék a várost. Október 24-én meg is kezdték a tüzelést, másnap pedig sikeres gyalogsági roham indult a Víziváros elfoglalására, amelyet a vár elleni gyalogsági támadás követett. Október 27-én a vár védői megadták magukat. A török katonaság és a polgári lakosság szabadon elvonulhatott. Az Esztergom bevételére készült érem ismeretlen mester műve.
 
Hivatkozás: Montenuovo 939, Horsky 2085, Julius 228, Popelka 23
Alapadatok: 16.55 g, Ø 35 mm, kitűnő +

 

1003.jpg
 
1003. Emlékérem a török elleni szövetségre (Ag) 1684 - Nürnberg
 

E: DIE EINTRACHTS TREV. DIS KEL DEN DREY. MIT SIEG EREREV Lipót császár (LEOPULDVS I. ROM. I:) Sobieski János lengyel király (IOH. III. REX POLONIA) és a velencei dózse (M:A:I:DVX VENETIE) között áll. A három alak bal kezében kardot tart, jobb kezével a szövetség láncát fogja. Alul a szelvényben három sorban CONFOEDERATIO/ ET/ CONCORDIA (= Szövetség és megegyezés) Alatta: MB
H: DURCH DIESEN BUND. DER TURCKEN HUND. MUS GEHN ZU GRUND. (= Ezen szövetség által a török kutyát le kell a földre teperni.) A császári sas, a lengyel sas és a velencei oroszlán a török kutyát marcangolják.

 

Megjegyzés: A Szent Liga 1684. március 5-én jött létre XI. Ince pápa kezdeményezésére. A törökellenes szövetségben részt vett a Habsburg Birodalom, Lengyelország, a Velencei Köztársaság és a pápa. 1686-ban csatlakozott hozzá Oroszország, Bajorország, a szász és a brandenburgi választófejedelemség. A pápa elérte, hogy XIV. Lajos a regensburgi fegyverszüneti szerződésben vállalja, hogy 20 évig nem támadja meg a Habsburgokat, így a Liga megindíthatta a nagy törökellenes háborút. A Szent Ligának a Magyar Királyság csak formálisan lehetett tagja, így az ország területének elfoglalása után a Habsburg-ház Magyarországot meghódított területnek tekintette. Az érem Martin Brunner (1659-1725) alkotása. Az éremfelületen kisebb simítás észlelhető! 
 
Hivatkozás: Montenuovo 942, Voltolina 1036, Julius 231
Alapadatok: 64.6 g, Ø 55 mm, nagyon szép +

 

1004.jpg
 
1004. Emlékérem az 1685-ös év győzelmeire (Ag) 1685 - Nürnberg
 

E: A császár mellképe jobbra, körötte LEOPOLDVS. I. TVRC. VICTOR (= I. Lipót, a törökök legyőzője), az egész két puttó által tartott koszorúban. Elől az ostromlott Bécs látképe. 
H: 10 magyar erőd képe foglalatban. (Gran=Esztergom, Solnock=Szolnok, Sarravas=Szarvas, Verovitiza=Verőce, Ungwar=Ungvár, Neuheusel=Érsekújvár, Caschau=Kassa, Tockay=Tokaj, Novigrad=Nógrád, Eperies=Eperjes) Középen VERMEHRER DES REICHES 1685. (= A birodalom terjeszkedése 1685)

 
Megjegyzés: 1685-ben I. Lipót az előző év katonai eredményeinek hatására a török elleni hadjárat folytatása mellett döntött. A Portán is készülődtek a háborúra. A szultán magyarországi tartománya élére Abdurraman pasát rendelte. Belgrádnál az év elején már 80 ezer főnyi török had gyülekezett. A szövetségesek által tavasszal indított hadjárat még csak szerény sikereket hozott. A nyári hadjárat Érsekújvár, Székesfehérvár és Nógrád megszerzésére irányult. Érsekújvárt augusztus 19-én bevették, Székesfehérvár ostromára végül nem került sor, mint ahogy Nógrádéra sem. Utóbbit a természet intézte el: egy nyári vihar során villám csapott a belsővár öregtornyába, felrobbantva az ott tárolt puskaport. A szövetségesek a visszavonuló töröktől az év második felében sorra foglalták vissza a hátrahagyott vagy gyengén védett erődítményeket (Szolnok, Szarvas), Felső-Magyarországon pedig Thökölytől vették vissza Tokajt, Ónodot, Várdát, Szerencset. A kurucok végső bukása után behódolt Kassa, Sárospatak, Regéc, Szádvár és Ungvár is. A hátlapon megjelenített 10 visszahódított várból 2 valójában nem az 1685-ös esztendő hódítása. Esztergomot még 1683-ban, Verőcét pedig 1684-ben foglalták vissza a töröktől. A hódításokat bemutató érem Lazarus Gottlieb Lauffer (1663-1709) műve.
 
Hivatkozás: Montenuovo 973, Julius 258, Erlanger 2570
Alapadatok: 26.00 g, Ø 40 mm, kitűnő -

 

1005.jpg
 
1005. Emlékérem Érsekújvár visszavételére (Ag) 1685 - Breslau
 

E: DEO GLORIA.LEOPOLDO VICTORIA (= Isten dicsősége, Lipót győzelme) Az érsekújvári erőd képe felhőkön áttörő sugarú nap alatt.
H: Keresztbe tett babér- és pálmaág előtt L betű. Alatta 9 sorban NEUHAUSEL/ A.1581.ERBAUT.A.1663./ 26.SEPT.VERLOHRN./ A.1685.19.AUG:DURCH/ DIE LEOPOLDISCH/ SIEGHAFFTE WAFFEN/ MIT STURM WIDER/ EROBERT-WOR/ DEN. (= Érsekújvár 1581-ben épült, 1663. szeptember 26-án elveszett, 1685. augusztus 19-én Lipót győztes fegyverei által rohammal újra bevétetett.)

 
Megjegyzés: Érsekújvár 1685-ös bevételét Európa szerte megünnepelték, a diadal emlékére több érem is született. Ez az érem Johann Kittel (1656-1740) műve. A művész feltehetően ismerte a vár ostromáról készült korabeli metszeteket, de ábrázolása csak a leglényegesebb elemekre korlátozódik. Érsekújvár a Nyitra folyó jobb partján 47 holdnyi területet felölelő szabályos hatszögletű alaprajzú erőd volt, csúcsain egy-egy új olasz rendszerű fülesbástyával. A vár falán két kapu volt. Az erődöt 38 m széles, a Nyitra folyóból táplált vizesárok övezte, ennek külső partján sáncrendszer emelkedett. A várat az Udvari Haditanács stratégiai jelentőségére való tekintettel még 1663. évi eleste előtt építtette ki, ezen a törökök semmit sem módosítottak. Kittel az érmen az ostromnak azt a jelentőségteljes mozzanatát emelte ki, hogy a támadók két szárnya tűzerejét az északkeleti Forgács és Cseh bástyák, valamint a kettő között húzódó kortina ellen összpontosította. Ennek eredményeként 1685. augusztus 19-én a szövetségesek gyalogsági rohammal bevették a várat.
 
Hivatkozás: Montenuovo 955, Julius 237, Horsky 2094, HRME 425
Alapadatok: 11.40 g, Ø 30 mm, kitűnő -

 

1006.jpg
 
1006. Emlékérem tallér súlyban Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Körmöcbánya
 

IBIT. FAVORE: DIVINO LEOPOLDIINDVSTRIA. BAVARIVI. ET. LOTHARINGI. (kronogramma=1686) A páncélba öltözött, köpenyes, mellén Aranygyapjas rendet viselő császár kezeiben kormánypálcát és országalmát tartva diadalszekéren áll. A kocsit kis Genius igazgatja jobbról. Mögötte a zsákmányolt török zászlók és három elfogott török, felette felhősáv mögött istenszem, jobbra kartuson két oroszlán által tartott lotaringiai címerpajzs. A lovak lábai alatt a kettétört török félhold fekszik. Ettől balra alul mesterjegy: C.H.R.
H: AVSTRIACIS BVDVRBS. AQVILIS SVBSTERNITVR. ARMIS. (kronogramma=1686)
(= Buda városa az osztrák sas fegyverei által alávettetett) Buda várának látképe a Krisztinaváros felől, jobboldalt a Gellérthegy és a Naphegy, előtérben a vezéri sátor, ágyúállások, katonák. A visszafoglalt város képe felett lebegő sas, karmaiban kard és villámköteg, alatta két kilőtt bomba. A szelvényben két sorban szöveg: I.A.V.IECHTER.D.G.MO:/ .C:CAMERG.

 
Megjegyzés: Az érem, melyet Jacob Viechter de Grueb, a magyar bányavidék kamaragrófja megbízására vertek Körmöcbányán, Christian Hermann Roth (1645-1690) műve. Ismeretesek másfél tallér súlyú 39.15 grammos veretek is belőle. Az érem a ritka hazai gyártású darabok közé tartozik, a Buda visszafoglalását megörökítő érmek sorozatában pedig az egyetlen ilyen. A nürnbergi és breslaui mesterek munkáit szemmel láthatóan nem közelíti meg a vésete, ugyanakkor Gohl Ödön bírálata az éremmel kapcsolatban túlzottan szigorú, amikor azt állítja, hogy Roth „nem tudott hirtelen jobbat alkotni”. Megállapítása, miszerint „a király feje van olyan nagy, mint a diadalszekerét húzó lovaké, a vésetben nincs semmi lágyság, annyira, hogy hozzájárulván még az anyag felületének csillogása is, majdnem khaotikus benyomást tesz a szemlélőre”, szintén igaztalan.
 
Hivatkozás: Montenuovo 1017, Welzl 7267, Julius 282, HTÉ 481, Gohl 36
Alapadatok: 28.27 g, Ø 53 mm, kitűnő -

 

1007.jpg
 
1007. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Nürnberg
 

E: CUM DEO TRIUNO ET VICTRICIBUS ARMIS. (= A Szentháromság Istennel és a győzedelmes hadsereggel) Sas karmában pálmaággal, sugárzó betű alatt az ostromlott város felett.
H: BUDA/ A SOLYMANNO/ OCCUPATA A. 1541/ POSTANN: 145./ A/ LEOPOLDO/ RECUPERATA/ A. MDCLXXXVI/ D2.SEPT: (= Buda Szulejmán által elfoglaltatott az 1541. évben, 145 évvel később visszavétetett Lipót által az 1686. év szeptemberének 2. napján)
Peremírás: DVRCH GOTTES GNAD. LEOPOLDS THAT. VND KLVGEN RAHT 

 
Megjegyzés: A budai vár visszavételéhez kapcsolódó érmeket már 1686-ban, az ostrom évében is készítettek. Több helyen, több fajta anyagból (az aranytól a préselt fáig), különböző felkészültségű mesterek keze alatt születtek ezek a jól sokszorosítható kisplasztikák. Az érmek ilyen gyors megjelenését nem pusztán az európai összefogásból eredő hadisiker indokolta. Az érem könnyen hordozható, fémre rögzített hírforrás volt, a kor kommunikációs eszközeinek egyike. A török hosszú időn át nagy veszélyt jelentett egész Európára, a budai győzelem pedig bebizonyította, hogy a szultáni sereg sem legyőzhetetlen. Egy-egy ilyen siker valamiféle rögzítése tovább buzdított a török elleni harcra. Ezt igazolja az is, hogy sok, elsősorban olcsóbb anyagból készült érmet találtak hadifelszerelésre erősítve, illetve fülekkel ellátva: a katonák a további harcokban védelmet nyújtó, szerencsét hozó amulettként viselték. Ez a szignálatlan érem feltehetőleg Martin Brunner (1659-1725) alkotása. Peremén verőtő hiba nyomait láthatjuk!
 
Hivatkozás: Montenuovo 984, HTÉ 459, Appel 9432, Horsky 2109
Alapadatok: 21.78 g, Ø 39 mm, nagyon szép +

 

1008.jpg
 
1008. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686
 

E: LEOPOLD. DER. ERDEN. SONN. DEN. MONDEN. KAYSER. STVRZT. VOM. THRON. (= Lipót a Föld fia a Hold császárának trónját ledönti.) Fénysugarak közt L betű, mely három villámot lövell. A villámok egy trónt döntenek fel, melyből a török szultán a földre bukott, és esés közben a turbánja leesett a fejéről. A trón körül felhők.
H: OFEN VOM/ TÜRKEN MITLIST/ EINBEKOMEN. A. 1541/ VON R. K. M. LEOPOLDO/ MIT STURM WIEDER ER/ OBERT. A. 1686. 2. SEP. (= Buda a törökök által megvétetett az 1541. évben, a felséges Lipót római császár által rohammal újra elfoglaltatott 1686. szeptember 2-án.) Az írás alatt Buda vára a Krisztinavárosból nézve. Mellette jobbra a Gellérthegy, s az erőd, melyen zászló lobog. A völgyben házak.

 
Megjegyzés: Ismeretlen mester műve.
 
Hivatkozás: Montenuovo 985
Alapadatok: 12.62 g, Ø 33 mm, nagyon szép +

 

1009.jpg
 
1009. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Breslau
 

E: GOTT WAS GOTTES IST. (=Isten, aki az Isten) Női alakban megszemélyesített Hungaria fején vár alakú koronát visel, egyik kezében UNG/ERN feliratú zászlós kopját, másik kezében szőlőt tart, mellette gyümölcsöt ontó bőségszaru. Vele szemben szakállas férfiként megszemélyesített Danubius nád között ül, egyik kezében DO/NAU feliratú evezőlapátot, másik kezében halat tart. Mellette vízöntő edény, melyből a Duna folyik. A vízen két csónakos egy csónakban. A két istenalak között égő áldozati oltár, feldíszített oldalán koronás magyar címer és 16-86/ D.2 SEPT. (= 1686. szeptember 2.) felirat. Alul mesterjegy: CV
H: DEM KEISER WAS DES KEISERS IST. (= Császár, aki a császár) Buda látképe az ostromló csapatokkal. Fent jobbra repülő sas, nyakában szalagon L betű, karmai közt kivont egyenes kard és koronás magyar címer, valamint szalag, utóbbin OFEN (= Buda) felirat. Alul I.K. mesterjegy.

 
Megjegyzés: Az érem Carl Vinck (?) és Johann Kittel (1656-1740) műve. A két vésnök több érmet jegyez közösen. Hasonló közös művei Hautschnak és Lauffernek, továbbá Wolrabnak és Nürnbergernek is vannak. A hátlapi éremkép kevésbé sikerült munka. A legtöbb visszafoglalási éremmel szemben Buda ábrázolása itt meglehetősen hiteltelen.
 
Hivatkozás: Montenuovo 993
Alapadatok: 30.03 g, Ø 46 mm, kitűnő

 

1010.jpg
 
1010. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Breslau
 

E: EINWEISER GEWINN ET DIE STADT/ DER STARCKEN.SPR.W.21.,22. (= Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét <Példabeszédek Könyve 21:22>) A budai vár és az alsóváros látképe észak felől nézve. A háttérben a Sashegy, valamint a Gellérthegy az erőddel. Balra a Duna a hajóhíddal. Alul CV monogram.
H: DER GVTE VND GETREVE GOTT SEI FVDEN SIEG BEI OFEN EWIGLICH GEPREISET. (= Jó és kegyes Isten! A Buda körüli győzelemért örökké dicsőítünk.) (kronogramma=1686). Középen 11 sorban DURCH/ GERECHTE WAFEN/ EROBERT/ LEOPOLD DER I/ DEM 2 SEPTEMBER/ OFEN/ WELCHES/ SOLIMANN/ DER II/ FUR CXLV IAHREN/ DURCH BETRUG/ GENOMMEN. (= I. Lipót igazságos fegyverei által szeptember 2-án Buda, melyet II. Szolimán 145 évvel azelőtt csellel vett be, visszahódíttatott.) Alul .I.K. mesterjegy.

 
Megjegyzés: Az érem az előzőhöz hasonlóan a boroszlói Carl Vink (?) és Johann Kittel (1656-1740) alkotása. A város ábrázolása az előzőnél lényegesen jobban sikerült.
 
Hivatkozás: Montenuovo 994, Julius 273, HTÉ 470, Gohl 23
Alapadatok: 10.73 g, Ø 34 mm, kitűnő

 

1011.jpg
 
1011. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Breslau
 

E: LEOPOLDVS FAVENTE DEO GLORIOSVS BVDAE EXPVGNATOR. (kronogramma=1686) (= Lipót a dicsőséges Isten segítségével Buda meghódítója) Az uralkodó babérkoszorús, páncélos mellképe a szalagon viselt Aranygyapjas Renddel jobbra. A karszelvényen mesterjegy: GFH
H: CONSILIO, AC INDUSTRIA LEOPOLDI CAPITUR BVDA. CABALA 2. SEP.
 (= Lipót igyekezetéből és elhatározásával Buda elfoglaltatott szeptember 2-án.) Az ostromlott Buda képe a Krisztinaváros felől. A levegőben repülő bombák, a völgyben sáncművek, ágyúütegek és katonák, baloldalt és középen a lőtt réseken betóduló ostromló csapatok. A Boldogasszony temploma
tornyán félholdas zászló leng.

 
Megjegyzés: Az érem Georg Franz Hoffmann (?-1713) műve. A hátlapi éremkép az ostrom azon, 1686. július 27-én történt pillanatát örökíti meg, amikor a támadó csapatok az északi (esztergomi) sarokrondellán ütött résen benyomulnak. Az érmen fülezés nyomai figyelhetők meg!
 
Hivatkozás: Montenuovo 997, Julius 288, Horsky 2117, Gohl 46, HTÉ 501
Alapadatok: 24.62 g, Ø 46 mm, kitűnő -

 

1012.jpg
 
1012. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Nürnberg
 

E: Az uralkodó páncélos, köpenyes mellképe két keresztbe tett pálmaág fölött babérkoszorúban. Alatta Buda látképe észak felől nézve, háttérben a gellérthegyi erőddel. A Dunán komp áll kikötve a budai parton. A szelvényben 5 sorban IN FELIX BUDAM LUDOVICUS PER/ DIDIT OLIM./ HAEC ARMIS CEDIT NUNC/ LEOPOLDE TUIS/ A.D. 1686 D2 SEP.
H: A Jozsuaként megjelenített, római vértbe öltözött Lipót balra forduló alakja. Fején tollas sisak, bal karján kerekded, Jehovah nevét hordozó pajzs. Az alak a nap felé néz, a karjában tartott pálcát a nap felé tartja. Az égen a nap sugarai elől menekülő félhold. A háttérben a keresztény sereg űzi a törököt. A szelvényben 5 sorban STAT SOL.LUNA FUGIT.DUM/ IOSUA PUGNAT ET ORAT./ SIC EGO PELLO DUOS./ SIC LEOPOLDUS/ ERO.
Peremírás: LUNA GADIT: NIL AERA IUVANT, NIL TYMPANA FESSAM - SOL CAVE: DUM MINUI SIDERA IUNCTA VIDES! 

 
Megjegyzés: Johann Jacob Wolrab (1633-1690) által készített érmen a Józsuaként megjelenített, ugyanakkor római páncélba öltöztetett Lipót császár alakja kissé anakronisztikus. Ahogyan Gohl Ödön írja: „Se császárt, se rómait nem nézünk ki belőle.”
 
Hivatkozás: Montenuovo 1000, Julius 284, Horsky 219, Erlanger 2919
Alapadatok: 40.28 g, Ø 47 mm, kitűnő

 

1013.jpg
 
1013. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Nürnberg
 

E: LEOPOLDO VLTORE RESVRGES. (Leopoldo ultore resurges = Lipót bosszút állva újból felkel) Lipót antik páncélban és köpenyben az előtte térdelő Hungária felé nyújtja kegyelme jeléül kormánypálcáját. Lába alatt a fogyó hold. Hungária mögött egy hajlott felületű, lenn csúcsos pajzs fekszik LUDOVICUS/ REX UNGAR: (= Lajos, Magyarország királya) felirattal. Victoria pálmát hoz és koronát helyez Lipót fejére, míg Hungária mögött a keresztény vallás megszemélyesítője, egy apostoli kettős keresztet, kelyhet és ostyát tartó nő áll. A szelvényben RESTITUTORI VNGARIA/ OB BVDAM RECEPTAM/ MDCLXXXVI. (= Azáltal, hogy Budát megszerezte, helyreállítja az országot 1686) Alul GH. monogram.
H: HOS FORNAX ARDET IN USUS. 
(= Ég a tűz a kemencében.) Buda látképe észak felől. Az előtérben az ostromlók tábora, ágyúteleppel és zászlóval. Háttérben a gellérthegyi erőd. A levegőben bombák röpködnek.
A várban égő házak lángja és füstje az égre csap. Az égő város felett nyitott korona. Alul L.G.L. monogram.
Peremírás: DURCH LEOPOLD WIRD AUFGERICHT WAS LUDWIGS UNFALL LANGST VERNICHT. 
(= Lipót helyre rakta azt, amit Lajos szerencsétlenül hosszú időre elveszített.)

 
Megjegyzés: Az érem a korszak két legismertebb nürnbergi vésnökének, Georg Hautschnak (1664-1736) és Lazarus Gottlieb Lauffernek (1663-1709) a közös alkotása. A két vésnök gyakran dolgozott úgy együtt, hogy egyikük az előlapi, a másik a hátlapi éremképet készítette. Az előlapi, Hautsch féle éremkép tipikus, a barokk éremművészetben megszokott allegorikus kompozíció. A Victoria által megkoronázott, római öltözetben megjelenő Lipót császár egyik lábával a lehanyatló török félholdon áll, ezzel jelezve a török ellen elért katonai sikereket. Az oldalt látható, LUDOVICUS REX UNGAR felirattal ellátott pajzs II. Lajosra, az utolsó magyar királyra való utalás, aki még egész Magyarország felett uralkodott. A Hungária felé tartó másik angyal, kezében a kettős kereszttel és a kehellyel, arra utal, hogy az ország ismét a kereszténységé. A hátlapi szöveg, a HOS FORNAX ARDET IN USUS több visszafoglalási érmen is megjelenik. Valójában ez egy szójáték: a kemence jelentésű FORNAX Buda német nevének, az azonos jelentésű OFEN-nek a tükörfordítása.
 
Hivatkozás: Montenuovo 105, Lanz 133/396, Gohl 33
Alapadatok: 37.37 g, Ø 45 mm, kitűnő

 

1014.jpg
 
1014. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Nürnberg
 

E: HOS FORNAX ARDET IN VSVS. (= Ég a tűz a kemencében) A minden felől bombázott és több helyen felgyújtott Buda látképe a krisztinavárosi oldalról tekintve. Jobbról a Gellérthegy látható, melynek erődjén zászló leng, előtte a Naphegy, ágyúüteggel, előtérben az ostromlók tábora, sátrakkal. A kocsmasátor felismerhető a koszorús cégérről; a bogrács állványa alatt lobog a tűz, körülötte katonák hevernek vagy állnak, egyiküknek szájában egyenes szárú holland pipa. Mellettük egy lovas áll, a ló lábai közt G H monogram. A vár felett nyitott korona lebeg.

H: 12 sorban írás. OFEN, / DIE KÖNIGLICHE / HAUPTSTADT IN HUNGARN, / A.1526.NACH K.LUDW.DESII. TOD, / VON SOLYMAN EINGENOMMEN, / A.1529. DEM WEYWODEN IOHANN / ÜBERLASSEN; UND A.1541. VON / SOLYMAN MIT BETRUG BEHAUPT. / FOLGENDS VON R.K.M. LEOPOLD / D. 23AUG.!2SEPT. .A.1686. DEN TÜRKEN, / MIT STÜRMENDER HAND, / ENTRISSEN. / (= Buda, Magyarország királyi fővárosa 1526-ban Lajos halálát követően Szulejmán által be lett véve. 1529-ben János vajdának át lett adva. 1541-ben Szulejmán végleg bekebelezte. Ezt követően Lipót felséges római császár 1686. augusztus 23-án/szeptember 2-án a töröktől dicsőséges kézzel visszavette.) Alul LGL monogram. 

 
Megjegyzés: Georg Hautsch (1664-1736) és Lazarus Gottlieb Lauffer (1663-1709) alkotása ez az érem is. A hátlapi szövegben található kettős dátumjelzés – augusztus 23. és szeptember 2. – magyarázata az, hogy mind a Julianus-, mind a Gergely-naptár szerint feltüntették a győzelem időpontját. Ezzel a megoldással több érmen is találkozunk.
 
Hivatkozás: HTÉ 478, Gohl 35, Lanz 15/137, Montenuovo 1008, Horsky 2123, Julius 281v., Welzl 7273v., Erlanger 2506,
Alapadatok: 24.72 g, Ø 40 mm, kitűnő
 

1015.jpg
 
1015. Emlékérem Buda visszafoglalására (bronz) 1686 - Nürnberg
 

E: DER CHRISTEN RUHM. (= A keresztények dicsősége) Buda várának látképe északról. A Gellérthegy és a Duna egy része csak az érem bal szélén látszanak. Az előtérben két török lovas megtámadja az ostromlók egyik ágyúját, melyet pikával fegyverzett gyalog katona véd. Egy török a földön fekszik már. Hátrább nagy tömegek harca. A vár fölött bal felé repülő angyal. Kezében pálmaág és kereszt.
H: OFEN,/ A. 1526. VON/ SOLYMAN EROBERT.U:/ A.1541 MIT LIST BE-/ SETZT: HERNACH/ VON R.K.M.LEOPOLD,/ D 23 AUG.-2 SEPT. A. 1686 IN/ ANGESICHE DES/ GROSS-VEZIERS,/ DURCH STURM BE-/ ZWUNGEN. 
(= Buda 1526-ban Szulejmán által elfoglaltatott, 1541-ben bekebeleztetett, 1686. augusztus 23-án/szeptember 2-án Lipót császár és királyi felség által a kitartó nagyvezírrel szemben rohammal megszereztetett.) Alul LGL 

 
Megjegyzés: Az érem Lazarus Gottlieb Lauffer (1663-1709) műve.
 
Hivatkozás: Montenuovo 1009, Welzl 7281, Gohl 19
Alapadatok: 7.57 g, Ø 29 mm, nagyon szép

 

1016.jpg
 
1016. Emlékérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Nürnberg
 

E: DER CHRISTEN RUHM. (= A keresztények dicsősége) Buda látképe, háttérben a Gellértheggyel, baloldalt a Dunával, melyen egy vitorlás hajó áll kikötve. A kép szélén a pesti part egy kis része is látszik. A Víziváros helyén három mecset és néhány épület áll. Előtérben az ostromlók tábora, soronként elhelyezett sátrakkal, továbbá mozsárágyúk, melyek közül kettő bombát vet a várba. A vár fölött jobbra repülő angyal, kezeiben pálmaággal és kereszttel.
H: OFEN,/ A. 1526. VON/ SOLYMAN EROBERT,U./ A.1541 MIT LIST EIN-/ GENOMEN: HERNACH/ VON R. K. M. LEOPOLD/ D. 23 AUG.-2 SEPT. A. 1686 NACH/ EINER HARTEN BELA-/ GERVNG IN ANGE-/ SICHT DES FEINDES,/ DVRCH STVRM BE-/ ZWUNGEN. 
(= Buda 1526-ban Szulejmán által elfoglaltatott, 1541-ben bekebeleztetett, 1686. augusztus 23-án/szeptember 2-án Lipót császár és királyi felség által a kitartó nagyvezírrel szemben rohammal megszereztetett.) Alul LGL mesterjegy.

 
Megjegyzés: Lazarus Gottlieb Lauffer (1663-1709) műve. Verőtő repedés!
 
Hivatkozás: Montenuovo 1011, Horsky 2124, Gohl 13
Alapadatok: 8.09 g, Ø 29 mm, kitűnő -

 

1017.jpg
 
1017. Szóróérem Buda visszafoglalására (Ag) 1686 - Nürnberg
 

E: FORTITUDO ET LAUS MEA DOMINUS .PS.118.V.14. (Erőm és énekem/menedékem az Úr <Zsoltárok Könyve 118:14>) Koronás kétfejű sas, mellén az osztrák pólyás címerpajzzsal,

lábaival a félholdat tartja és azt kettétörni készül. Alul G.F.N. monogram írott betűkkel.
H: BVDA POTENS CAPTA. (= Erős Buda vára elfoglalva) Buda várának és környékének észak felől vett látképe. Háttérben a hegyek és a gellérthegyi erőd, ez alatt házak, baloldalt a Duna látszik. Előtérben egy fatörzsre függesztve török trófeák, alatta a földön ülő, megbilincselt kezű női alak. Mellette vízöntő edényre támaszkodó folyamisten, kezében nádbuzogánnyal. A szelvényben 2. SEPT.-23. AUG. A* 1686 

 
Megjegyzés: A kis méret és a kopott felület ellenére is jól megfigyelhető a vésnök, Georg Friedrich Nürnberger (?) (1677-1716) remek kompozíciós készsége. A hátlapi éremkép szép arányai és a szomorkodó Hungária bensőséges ábrázolása mindenképp kiemelendő. Az érem készítésének dátuma vagy az érem készítőjének személye azonban vitatható. Amennyiben ugyanis a mesterjegy alapján elfogadjuk Nürnbergert készítőnek, az 1686-os esztendőt – de még az azt követő évtizedet is – kizárhatjuk a keletkezés idejeként, mivel az életrajzi adatok alapján Nürnberger 1686-ban mindössze 10 éves volt! Ha viszont elfogadjuk az 1686-os keletkezést, akkor a G.F.N. mesterjegy mögött más személyt kell keresnünk. Az érem lyukasztva van. 
 
Hivatkozás: Montenuovo 1004, Gohl 6
Alapadatok: 4.48 g, Ø 27 mm, szép
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Consejos Uso Viagra LesAnnono

(LesAnnono, 2019.11.01 14:13)

Viagra Sildenafil Bestellen Zithromax Age Limit Generic Hydrochlorothiazide Kidney Disease Medicine Low Price Shop <a href=http://drisdol.com>where to buy cialis online safely</a> Pharmacy By Mail From Canada Vente Xenical En Ligne

Can you stand for the squeezing

(AMepdergogep, 2018.09.21 02:51)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-tadalafil-10mg-prix/

What is a common blood distress

(Ameedadvelia, 2018.08.14 21:00)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-vs-viagra/