Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2., KÉPES KATALÓGUS - ERDÉLYI VONATKOZÁSÚ ÉRMEK 1800 UTÁN>>>>>

2011.04.26

 KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!

 
ERDÉLYI ÉRMEK A XIX. SZÁZADBÓL
 
 
952.jpg
 
952. Emlékérem a királyi pár gyulafehérvári látogatása alkalmából (Ag) 1817
 
E: FRANCISCVS I. AVST. IMP. REX. VNG. M. PRIN. TRANS. CAROLINA AVGVSTA IMPERATRIX. FELIX. A. A. IN. DACIAM. ADVENTVS. Az uralkodópár mellképei egymással szemben.
H: PORTA CAROLINA FESTIVO CAROLINAE AVGVSTAE EX IMPERATRICIBVS PRIMAE INGRESSV A MDCCCXVIII XXVIII AVG: AVGVSTIOR REDDITA D: D: MATRI POPVLOR ADORATAE. Karolina kapu. A szelvényben DEL: CAR: WURSCHBAUER FIL:/ AERI INGIDIT CAR:/ EIUS PATER.
 
Megjegyzés: Az érem Carl Wurschbauer (1774-1841) alkotása, fényezett lapkából. Az ő munkái már új módon közelednek tárgyukhoz. Az épületek egysíkuakká válnak, előtérbe kerülnek a masszív, cicomátlan kiképzésű antik oszlopok és oltárok. Ez már a 19. század első évtizedeiben elterjedt klasszicista stílus!
 
Resch 229, HRME 1048, 37.1 g, Ø  51 mm, kitűnő +

 
953.jpg
 
953. Zseton a királyi pár gyulafehérvári látogatása alkalmából (Ag) 1817
 
E: PRINCIPIS EST VIRTUS MAXIMA NOSSE SUOS. FRANCISCVS I. AVST: IMP: HVN: REX. CAROLINA AVGVSTA IMP. (Principis est virtus maxima nosse suos. Franciscus I. Austriae imperator,, Hungariae rex. Carolina Augusta impersatrix = Bölcs a király, aki jól ismeri környezetét. I. Ferenc Ausztria császára, Magyarország királya. Karolina Auguszta császárné) Az uralkodópár mellképei jobbra.
H: Írás 12 sorban.
 
Resch 236, HRME 1042, 4.8 g, Ø 28.5 mm, kitűnő

 
954.jpg
 
954. Érem a királyi pár gyulafehérvári látogatása alkalmából (Ag) 1817
 
E: FRANCISCO CAES: ET CAROLINAE AUG: PRIMAE DACIAM INVISENTI IMPERATRICI. (= Ferenc császár és Karolina Auguszta első császári látogatása Erdélyben) Genius oltár előtt ággal. A szelvényben DACIA LAETA./ MDCCCXVII. (= Örvendező Erdély. 1817)
H: VIDISSE SAT EST. Sugárzó nap a felhők felett.
 
Megjegyzés: Lapkahiba!
 
Resch 233, HRME 1041, 17.4 g, Ø 39 mm, kitűnő

 
955.jpg
 
955. Érem a reformáció 300 éves jubileuma alkalmából (Ag) 1817
 
E: Felhők felett Biblia, előtte két kéz összefonódik. Körirat: DITSŐSÉG ISTENNEK BÉKESSÉG E FÖLDÖN AZ EMBEREKHEZ IOAKARAT
H: Írás élére állított négyzetben: A' / REFORMATIO / III IK / SZÁZADI INNEPÉNEK/ EMLÉKEZETÉRE. / AZ ERDÉLYI EVANGE " / LICO REFORMA " / TUSOK / MDCCCXVII.
 
Megjegyzés: Az érem Carl Wurschbauer (1774-1841) műve.
 
Resch 241, HRME 1053, 15.8 g, Ø 40.5 mm, kitűnő

 
956.jpg
 
956. Érem Orczy Lőrinc aradi főbíróságára (Ag) 1834
 
E: NOVA AERAE LIBERTATAE REGIAE CIVITATIS ARADINENSIS DIE 21 AUG 1834. PER FRANCISCUM PEIMUM AUSTRIAE IMPERATOREM ET REGEM HUNGARIAE. Sas koronázott Orczy-címer felett ágat tart.
H: EX GRATITUDINE CIVIUM ARADINENSIUM PRO MEMORIA. Írás babérkoszorúban: COMISSARIO/ RECIO/ BARONI/ LAURENTIO/ ORCZY/ SACRATUM.
 
R-H-P 584, 5.35 g, Ø 35 mm, FDC

 
957.jpg
 
957. Nagyszeben hódolata V. Ferdinándnak érem (Ag) 1837
 
E: FERDINANDO. AVSTR. IMP. REGI. HUNG. MAGNO. PRINCIPI. TRANSILVANIAE. (Ferdinando Austriae Imperatrae Regis Hungariae Magnorum Principi Transylvaniae = Ferdinándnak, Ausztria császárának, Magyarország királyának, Erdély nagyfejedelmének) Mellkép jobbra koronával. A karszelvényben I. D. BOEHM. F.
H: HOMAGIVM. PRAESTITVM. CIBINII. MDCCCXXXVII. Címerpalást koronával.
 
Megjegyzés: Az érmet Josef Daniel Boehm (1794-1865) készítette.
 
Resch 247, HRME 1055, 43.8 g, Ø 47 mm, FDC

 
958.jpg
 
958. Nagyszeben hódolata V. Ferdinándnak zseton (Ag) 1837
 
E: FERDINANDO. A. I. REGI. HVNG. M. P. TRANSYLVANIAE. (Ferdinando Austriae Imperatrae Regis Hungariae Magnorum Principi Transylvaniae = Ferdinándnak, Ausztria császárának, Magyarország királyának, Erdély nagyfejedelmének) Fej babérkoszorúval jobbra.
H: HOMAGIVM. PRAESTITVM. CIBINII. MDCCCXXXVII. Címer felett korona.
 
Resch 253, HRME 1057, 3.1 g, Ø 18 mm, kitűnő

 
959.jpg
 
959. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 5. kolozsvári nagygyűlésére (Ag) 1844
 
E: MAGY.ORVOSOK ÉS TERMÉSZET VIZSGÁLÓK GYŰLÉSE. Fa előtt balra ülő asszony ír. Alatta BERNSEE. Alatta KOLOZSVÁRT/SEPTEMP.2.1844.
H: ÜDVEZLEK. Genius megkoronázza a város címerét.
 
Megjegyzés: Az érem Josef Bernsee (1802-1849) alkotása.
 
Resch 254, 26.4 g, Ø 45 mm, kitűnő

 
960.jpg
 
960. Orosz érem a magyar szabadságharc leverésére (Ag) 1850
 
E: Körirat ószláv írással: С НАМИ – БОГЪ. РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ И ПОКОРЯЙТЕСЯ (Velünk az Isten, értsétek meg pogányok és hódoljatok be)
Kétfejű orosz sas, hasán Szent György-címer. Felette korona és sugaras Isten szeme.
H: ЗА/ УСМИРЕНIЕ/ ВЕНГРIИ/ И/ ТРАНСИЛЬВАНIИ/ 1849 (= A magyarországi és erdélyi rendteremtésre, 1849)
 
Megjegyzés: 1850. január 22-én I. Miklós cár elrendelte, hogy készítsenek egy a magyar forradalom és szabadságharc leverésének emléket állító érmet. A szentpétervári verde az év májusa és augusztusa között 213593 darab érmet gyártott le belőle, és 212330-at ki is osztottak ezekből. Minden, a hadjáratban részt vevő katona kapott egyet az egyébként egyszerű kivitelű, eredetileg fülezett éremből, amelyet a kombinált András - Vlagyimir szalaggal a mellkason viseltek. Ugyanezt az érmet kapták meg a hadműveletek kiszolgálásában részt vevő papok, tisztviselők és az egészségügyi személyzet. Az éremnek létezik 29 mm-es és 26 mm-es átmérőjű változata.
 
Resch 256, 9.8 g, Ø 29 mm, kitűnő -

 
961.jpg
 
961. Érem a kolozsvári mezőgazdasági kiállításra (bronz) 1862
 
E: ÉRDEM DIJ/ AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI/ EGYLET/ TERMÉNYKIÁLLITÁSÁROL/ KOLOZSVARTT/ 1862. Írás tölgy- és babérkoszorúban.
H: Korona alatt Erdély címere gyümölcs-, zöldség-, gabonakoszorúban, háttérben mezőgazdasági szerszámok. Alul díszek között méhkas.
 
Megjegyzés: Ütések a szélen!
 
Resch 258, 63.9 g, Ø 53 mm, nagyon szép
 
 
962.jpg
 
962. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 10. marosvásárhelyi nagygyűlésére (bronz) 1864
 
E: MAROS VÁSÁRHELY.SZ:KIR:VÁROSA. Városcímer díszes keretben.
H: Írás öt sorban A/MAGYAR ORVOSOK/ÉS TERMÉSZET VIZSGÁLÓK/X:GYŰLÉSÉNEK/1864.
 
Megjegyzés: Karl Radnitzky (1818-1901) műve.
 
Resch 261 var., 31.1 g, Ø 42 mm, kitűnő

 
963.jpg
 
963. Érem a nagyszebeni mezőgazdasági kiállításra (Ag) 1869
 
E: SIEBENBÜRGISCHE SACHSISCHER LANDWIRTHSCHAFTS-VEREIN. (= Erdélyi Szász Mezőgazdasági Egyesület) Címerpajzson városcímer koronával. Alul keresztben pálma- és szőlőág.
H: AUSSTELLUNG/ LANDWIRTHSCHAFTLICHER/ PRODUCTE UND/ MASCHINEN/ HERMANNSTADT/ 1869. (= Mezőgazdasági Termékek és Gépek Kiállítása, Nagyszeben 1869) Az írás babérkoszorúban.
 
Megjegyzés: Az Erdélyi Szász Mezőgazdasági Egyesületet 1843-ban Stephan Ludwig Roth, erdélyi szász író, lelkész, pedagógus, politikus alapította. Ő maga lelkészi hivatalához tartozó birtokán mintaszerűen gazdálkodott, jó példát mutatva a parasztoknak. Ő volt az első, aki az erdélyi nemzetiségi kérdés megoldásánál a svájci példára hivatkozott. Az erdélyi németség megerősítése, illetve az új gazdálkodási módszerek elterjesztése érdekében 1845-ben néhány hónap szabadságot kivéve Württembergbe utazott, hogy onnan német telepeseket hozzon. Ennek eredményeképpen a kormány engedélyével 1846 márciusában 307 család (1460 fő) érkezett Erdélybe. Az erdélyi szászok tartózkodóan fogadták a betelepülőket, mert nem értették az elgondolás célját, a kormányszék pedig bürokratikus eszközökkel gátolta beilleszkedésüket. Sok bevándorló emiatt visszatért hazájába és a mozgalomnak nem volt hatása az erdélyi gazdálkodásra.
 
Resch 264, 34.7 g, Ø 43 mm, kitűnő

 
964.jpg
 
964. Érem a Nagyszebeni Polgári Lövészegyesület 25. évfordulójára (Ag) 1869
 
E: HERMANNSTADTER BÜRGL. SCHARFSCHÜTZEN VEREIN. (= Nagyszebeni Polgári Lövészegyesület) Címer céltábla, keresztbe tett puskák és lobogók felett.
H: ZUR/ ERINNERUNG/ AN DAS 25 JAHRIGE/ JUBILAEUM/ 1869. (= A 25 éves jubileumra emlékezve, 1869) Írás tölgykoszorúban.
 
Megjegyzés: Hordozó gyűrűvel.
 
Resch 267a, 16.4 g, Ø 33 mm, kitűnő

 
965.jpg
 
965. Érem a nagyszebeni kézműves kiállításra (bronz) 1869
 
E: VOM BÜRGER UND GEWERBEVEREIN ZU HERMANNSTADT. (= Nagyszebeni Polgári és Kereskedelmi Egyesület) Korona címer felett, jobbra ülő asszony támasztja a címert.
H: PREISZUERKENNUNG VON DER GEWERBE AUSTELLUNG 1869. (= A kereskedelmi kiállítás elismerő díja, 1869) Tölgykoszorú a nyertes neve nélkül.
 
Resch 308, 41.4 g, Ø 45 mm, kitűnő

 
1265.jpg
 
1265. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 16. mehádiai nagygyűlésére (bronz) 1872
 
E: A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVIik NAGYGYŰLÉSE EMLÉKÉÜL. A mehádiai fürdő épülete.
H: SEIDAN, alatta MEHADIA. Szökőkút, rajta álló alakot ábrázoló szobor.
 
Megjegyzés: Wenzel Seidan (1817-1870) tervezte.
 
Huszár-Varannai 1465, 34.9 g, kitűnő

 
966.jpg
 
966. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 18. előpataki nagygyűlésére (bronz) 1875
 
E: A MAGYAR OVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVIII NAGY GYŰLÉSÉNEK. Korona két címer felett.
H: Alul ELŐPATAK/1875. Előpatak látképe.
 
Resch 277, Huszár-Varannai 1467, 23.7 g, Ø 41 mm, kitűnő

 
967.jpg
 
967. Érem a brassói tűzoltóegyesületi gyűlésre (bronz) 1877
 
E: A KIRÁLYHÁGÓN-/ INNENI/ TŰZOLTŐ-SZÖVETSÉG/ NAGY-SZEBENBEN/ 1877 MÁJUS 20-22-ÉIG/ TARTOTT/ II. KÖZGYŰLÉSÉNEK/ KITÜNTETÉSI/ ÉRME. Az egész babérkoszorúban.
H: PREISMEDAILLE/ DES/ II. GAUERBANDSTAGES/ DER FEUERWHREN/ DIESSEITS DES KÖNIGSSTEIGES/ ZU HERMANNSTADT/ VOM/ 20-22. MAI 1877. Az egész babérkoszorúban.
 
Resch 280, 26.5 g, Ø 37.5 mm, kitűnő

 
968.jpg 
 
968. Érem a meggyesi földművelési kiállításra (bronz) 1872
 
E: SIEBENBÜRGISCH SACHSISCHER LANDWIRTHSCHAFTS-VEREIN. (= Erdélyi Szász Mezőgazdasági Egyesület) Címerpajzsban korona. Keresztben gabonaszál és szőlőág.
H: LANDWIRTHSCHAFTLICHE/ AUSSTELLUNG/ ZU/ MEDIASCH/ 1872. (= A meggyesi mezőgazdasági kiállítás, 1872) Az írás koszorúban.
 
Resch -, 27.4 g, Ø 42 mm, kitűnő +
 

 
969.jpg
 
969. Érem a nagyszebeni történelmi felvonulásra (Ag) 1884
 
E: Allegorikus kép Georg Bleibtreu festménye után.
H: ERINNERUNG/ AN DEN/ HISTORISCHEN FESTZUG/ HERMANNSTADT/ 1884. (= A nagyszebeni történelmi felvonulás emlékére, 1884)
 
Resch 282. 12.2 g, Ø 35 mm, kitűnő

 
970r.jpg
 
970. Érem a szász egyesületek brassói gyűlésére (Sn) 1886
 
E: Erdély címere körül SIEBENBÜRGEN 1538-1690, valamint két sorban az uralkodók portréi Szapolyai Jánostól Apafi Mihályig. A perem mellett ENTWORF. V. AD. RESCH GRAV. V. J. SCHWERDTNER
H: Brassó címere körül KRONSTADT 1886 és a nagyobb szász helységek címerei. Az egész kettőzött gyöngykörben.
 
Megjegyzés: Az érmet Adolf Resch (1854-1926) tervezte és Johann Schwerdtner (1834-1920) véste.
 
Resch 298, 179.8 g, Ø 85 mm, kitűnő

 
 
971.jpg
 
971. Érem a nagyszebeni legényegylet tagjainak(Ag)
 
E: VOM ALLGEMEINEN GESELLENVEREIN IN HERMANNSTADT. (= A nagyszebeni általános legényegylet) Allegorikus nőalak koronás címert tart.
H: Tölgyfakoszorú a tag neve nélkül.
 
Megjegyzés: Fülezett érem.
 
Resch 308, 34.3 g, Ø 45 mm, kitűnő

 
972.jpg
 
972. Emlékérem a brassói lövészegyesület fennállásának 25. évfordulójára (Ag) 1886
 
E: Korona gyökeres fatönkön, alatta szöveg: 25 JAEHRIGES JUBILAEUM DES KRONST. SAECHS. SHUTZENVEREINES 1886. (= A brassói lövészegyesület 25 éves jubileumára, 1886)
H: A lövészegylet székháza. A szelvényben SCHUETZENHAUS/ IN KRONSTADT. (= A brassói lövészház)
 
Resch 289, 24.4 g, Ø 36 mm, kitűnő +

 
973.jpg
 
973. Érem a Délmagyarországi Ipari- és Mezőgazdasági  Kiállításra (aranyozott bronz) 1891
 
E: Csillag sugárkoszorúban Fáma mellett. Minerva és térdelő munkás a kiállítás pavilonja előtt. Alul a szelvényben kartusban ÉRDEM ÉREM. Alatta PIFFL A.
H: 1891. ÉVI. DÉLMAGY. IPAR- ÉS. MEZŐGAZDASÁGI . KIÁLLÍTÁS. TEMESVÁROTT. 1891. Sugárzó korona üres névtábla felett. Az egész koszorúban.
 
Wurzb. 8701, 92.1 g, Ø 60.4 mm, kitűnő

 
974.jpg
 
974. Emlékérem a Nagyszebeni Polgári Lövész Egyesület 50. évforulójára
(Ag) 1894
 
E: HERMANNSTADTER BÜRGL. SCHARFSCHÜTZEN VEREIN. (= Nagyszebeni Polgári Lövész Egyesület) Címer céltáblával, keresztbe tett puskákkal és lobogókkal.
H: SE K.U.K. HOHEIT ERZHERZOG CARL LUDWIG PROTECTOR. (= A védnök, Ő császári és királyi felsége, Károly Lajos főherceg) Károly Lajos főhercegnek, az egylet támogatójának mellképe babér és tölgyág közt. Alatta táblán 50 JAHR. JUB. SCHIESSEN/ 1844-1894. (= A lövészek 50 éves jubileuma, 1844-1894)
 
20.3 g, Ø 36 mm, kitűnő

 
975.jpg
 
975. Díjérem a nagyszebeni kereskedelmi kiállításra (bronz) 1903
 
E: VOM BÜRGER UND GEWERBEVEREIN ZU HERMANNSTADT. (= Nagyszebeni Polgári és Kereskedelmi Egyesület) Allegorikus nőalak koronát tart címer felett.
H: PREIS/ VON DER/ LOKALAUSSTELLUNG/ HERMANNSTADTER/ GEWERBETREIBENDER/ 1903. (= A nagyszebeni helyi kiállítás kereskedőinek díja, 1903) Háttérben babérág.
 
35.7 g, Ø 45 mm, kitűnő +

 
image021341.jpg
 
976. Emlékplakett a Transsylvania Egylet fennállásának 25. évfordulójára (bronz) 1912 - Bukarest
 
E: Medve vándorol hegyi tájon balra, fákkal övezve. Felül Erdély címere. Alul TRANSSYLVANIA/ VEREIN DER/ SIEBENBVRGER/ SACHSEN IN/ BVKAREST/ 1887-1912 (= Az erdélyi szászok bukaresti Transsylvania Egylete 1887-1912)
 
15.0 g, 40x60 mm, kitűnő
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.