Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÉPES KATALÓGUS - KITÜNTETÉSEK

2011.01.21

1061.jpg

1061. Török kitüntetés a krétai felkelés elnyomására (Ag) 1896

E: Kréta térképe.
H: A szultán kézjegye félhold felett.

25.61 g, Ø 36 mm, nagyon szép

 

Kép

1062. Német miniatűr kitüntetés a gallipoli csata emlékére (Ag) 1915

E: GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN HEERE. A győzelem istennője koszorúval balra.
H: DIE SCHLACHT/ AUF/ GALLIPOLI./ ENGL. V. FRANZ. A.D./ DARDANELLEN/ GESCHL./ 4-6 JUNI 1915

1.33 g, Ø 15 mm, kitűnő

 

1227.jpg

1227. Vitézségi Érem (bronz)

E: CAROLVS D.G.IMP.AVST.REX BOH.ETC. ET REX APOST.HVNG. (Carolus Dei gratia imperator Austriae, rex Bohemiae etc. et rex apostolici Hungariae = Károly, Isten kegyelméből Ausztria császára, Csehország stb. királya és Magyarország apostoli királya) IV. Károly mellképe tábornoki uniformisban jobbra, nyakában az Aranygyapjas Renddel. A vállszelvényben szignó: KAUTSCH
H: FORTITVDINI (= A vitézségért) koszorúban, zászlók közt.

Megjegyzés: A II. József által 1789-ben alapított vitézségi éremnek eredetileg csak arany és ezüst fokozata volt. A bronz fokozatot 1915. február 14-én rendszeresítették, s novembertől az érmek ismételt adományozását is lehetővé tették. A többszörösen módosított legénységi kitüntetést IV. Károly 1917. április 4-én adta ki a saját képével. A hátoldal hasonló az eddigi vitézségi érmekhez, de a keresztezett zászlókon az egyik oldalon az osztrák, a másik oldalon a magyar címer látható. A többszöri adományozást a szalagon 8 mm széles, ezüstszínű fémpántokkal jelezték. Minden fokozat szalagja egyforma: 40 mm széles, háromszögletű, vörös-fehéren bordázott mellszalag, szélein 4-4 mm fehér és vörös sávval. A szalagsávok a szalaggal megegyező színűek, rajtuk az adott fokozat jelvényének kicsinyített mása lehet kitűzve. 1917. szeptember 15-én az uralkodó elrendelte, hogy a Vitézségi Érem tisztek számára is adományozható legyen. Az érem vésnöke Heinrich Kautsch (1859-1943) volt.

Ø 30 mm, nagyon szép 

 
1228.jpg
 
1228. Magyar Ezüst Érdemérem (Ag) 1922

E: .A HAZÁÉRT. Koronából kinövő kettőskereszt hármas halmon.
H: .SI.DEUS./ .PRO.NOBIS./ .QUIS./ .CONTRA.NOS./ MCMXXII. (= Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? 1922 <Róm. 8:31>) A szöveg koszorúban.

Megjegyzés: A Magyar Érdemérmet a Magyar Érdemkereszttel együtt Horthy Miklós kormányzó 1922. június 14-én alapította. A Magyar Érdeméremnek ezüst és bronz fokozata létezett. Ez a darab fémjel nélküli. Az éremhez 40 mm széles, háromszögletű, zöld színű mellszalag tartozott.

Nud. 60/4320, Ø 38 mm, kitűnő

 
1229.jpg

1229. Magyar Háborús Emlékérem (bronz) 1929

E: Babér- és tölgykoszorúban két kard felett háromszögű pajzson magyar címer, fölötte a Szentkorona.
H: PRO DEO ET PATRIA. (= Istenért és a hazáért) Rohamsisak, alatta 1914-1918.

Megjegyzés: Horthy Miklós kormányzó 1929. május 26-án alapította az I. világháborúban résztvevők számára, két - harcoló és civil - változatban. A hadra kelt seregeknél szolgálatot teljesítők kardokkal és rohamsisakkal díszített jelvényt kaptak, míg a hátországban szolgálók, hadiözvegyek és árvák kardok és sisak nélküli változatot. Az itt látható ezüstözött bronz érem a hadi változat. Az emlékérmet Kisfaludy Stróbl Zsigmond (1884-1975) tervezte. A szalag 40 mm széles, háromszögletű, zöld-fehéren bordázott mellszalag, szélein 5-5 mm széles fehér és vörös sávval. A zöld kifakulva!

Nud 60/4284, Ø 37 mm, nagyon szép

 
1230.jpg
 
1230. Magyar Érdemrend nagykeresztjének csillaga (Ag)

90 mm átmérőjű, nyolc egyenlő ágú, brillantírozott aranyozott ezüstcsillag, közepén 52 mm átmérőjű, domborított, rátett rendjelvénnyel. Eredeti dobozban.

Megjegyzés: A Magyar Érdemkeresztet Horthy Miklós kormányzó 1922. június 14-én alapította, a szabályok jóváhagyása 1923. június 19-én történt. A teljes kitüntetéssorozat 10 fokozatból állt. Az öt, számmal jelzett osztály fölött alkalmi fokozat volt a nagykereszt. 1935. december 23-án kelt államfői legfelső elhatározással megváltoztatták az addigi kitüntetést. A Magyar Érdemkereszt ekkor lett Magyar Érdemrend. A kitüntetés hivatalos neve ekkortól Magyar Érdemrend, Érdemkereszt és Érdemérem.

Nud. 60/4263 var. kitűnő

 
1231.jpg
 
1231. Magyar Érdemrend nagykeresztje (Ag)
E: 100 mm széles, zöld rozettás vállszalagon 50 mm-es emailozott görögkereszt medalionnal. Eredeti dobozban.

Megjegyzés: A jelvények alapformája az adott fokozatnak megfelelő méretű, kétoldalas, aranyozott peremű, zöld szegélyű, fehér zománcozású, szélesedő szárú görög kereszt. Az előoldal zöld zománcozású babérkoszorúval övezett medalionjában a magyar államcímer heraldikailag bal motívuma, vörös mezőben aranyozott hármas halmon álló kettős kereszt látható, talpánál nyitott leveles koronával. A hátoldalon ugyanitt aranyozott pozitív felirat van: SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS, alatta az alapítási év: 1922. Az egyes fokozatok anyaga nagyrészt ezüst, de ritkán fémjelezettek. 1932-ig ha valaki utóbb magasabb fokozatot kapott, az alacsonyabbat vissza kellett küldenie. Ezt követően több fokozat is viselhető volt, de a kitüntetett elhalálozása esetén továbbra is fennállt a jelvények visszaszolgáltatási kötelezettsége. A kitüntetések kezdetben Bécsben készültek, különféle cégeknél. A Magyar Állami Pénzverő pontosan nem meghatározott időponttól állította elő a jelvényeket. Felmerül az 1925-ös évszám, de 1930-tól már biztosan Budapesten gyártották ezeket. Két alaptípus különböztethető meg. A korábbin - ilyen az itt bemutatott darab is - a jelvények kisebbek, a medalion domború, a szalagos kitüntetések keresztjeinek tetején lapos, szagittális fül van, a szalagtartó szemek közepe sima, a csillagok hátlapi zárólemeze kisebb. A későbbi típuson a jelvény nagyobb, laposabb a medalion, a benne ábrázolt kettőskereszt nagyobb, a szalagos kitüntetések keresztjén gombfül van, a csillagok hátlapi zárólemeze nagyobb.

Nud. 60/4268, kitűnő

 
 
  
 
 
1233.jpg
 
1233. Felvidéki Emlékérem (bronz) 1938

E: *PRO.PATRIAE.ET.LIBER-TATE*RÁKÓCZI* (= Rákóczi a hazáért és a szabadságért) II. Rákóczi Ferenc mellképe jobbra.
H: A/ MAGYAR/ FELVIDÉK/ FELSZABADULÁSÁNAK/ EMLÉKÉRE./ 1938.

Megjegyzés: Az országgyarapítás idején 1938 és 1941 között a korábban elszakított területek visszatérésének emlékére kitüntetéseket adományoztak a honvédeknek. Az emlékérmeket azok kaphatták meg, akik a területek visszafoglalásával kapcsolatos mozgósítások során állomáshelyüket a birtokba vétellel kapcsolatos tevékenység érdekében elhagyták. Az éremhez tartozó szalag 40 mm széles, háromszögletű, balról vörös, jobbról kék színű mellszalag.

Ø 35 mm, nagyon szép

 
1234.jpg
 
1234. Erdélyi Emlékérem (horgany) 1940

E: *ERDÉLYI.RÉSZEK.FELSZABADULÁSÁNAK.EMLÉKÉRE*1940. Mátyás király mellképe jobbra.
H: VITÉZ.NAGYBÁNYAI.HORTHY.MIKLÓS.KORMÁNYZÓ.ORSZÁGLÁSÁNAK.XX.ÉVÉBEN* Középen Erdély címere, körötte MÁTYÁS.KIRÁLY.SZÜLETÉSÉNEK.500.ÉVFORDULÓJÁN.

Megjegyzés: Az éremhez tartozó szalag 40 mm széles, háromszögletű, kék mellszalag. Eredeti!

Ø 36 mm, szép

 
1235.jpg
 
1235. Délvidéki Emlékérem (horgany) 1941

E: MAGYAR DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA EMLÉKÉRE* Hunyadi János lovon, mellette balra HUNYADI JÁNOS.
H: VITÉZ.NAGYBÁNYAI.HORTHY.MIKLÓS.KORMÁNYZÓSÁGÁNAK.XXII.ÉVÉBEN.1941. Koronázott háromszögű pajzson magyar kiscímer, alatta balra dőltött háromszögű pajzson Hunyadi-címer, jobbra dőltött háromszögű pajzson Horthy-címer.

Megjegyzés: Az 1941-es Jugoszlávia elleni, német szövetségben végrehajtott támadásban részt vevő honvédség és csendőrség személyi állománya részére alapított elismerés. Az éremhez tartozó szalag 40 mm széles, háromszögletű, balról kék, jobbról sárga színű mellszalag.

Ø 36 mm, szép
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2800 Tatabánya

(Anda Gábor, 2016.09.02 21:32)

Tisztelt Uram

Sok más kitüntetéssel együtt van egy 1228. Magyar Ezüst Érdemérem a család tulajdonában (bronz fokozat) dédapától.
Nem szeretném eladni, de érdekelne az értéke.

üdvözlettel. Anda Gábor

e-mail címem: mr.andagabor@gmail.com