Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1., KÉPES KATALÓGUS - MÁRIA TERÉZIA ÉS KORA ÉRMEKEN>>>>>

2011.04.26

 

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!
 
 

TÖRTÉNELMI ÉRMEK III.

 

XVIII. SZÁZAD - MÁRIA TERÉZIÁVAL KAPCSOLATOS ÉRMEK

 

 
1071.jpg
  
1071. Emlékérem Mária Terézia Lotharingiai Ferenccel történt eljegyzésére (Ag) 1736 
 
E: FRANC.III LOTHARINGIC.THERES.AVSTRIAC. (Franciscus III. Lotharingicus, Theresia Austriaca = III. Lotharingiai Ferenc és Ausztriai Terézia) Mellképek balra. A vállszelvényben M.D. monogram.
H: VOTORUM TANDEM COMPOTES. (= Végre teljesült az óhajuk) Religio koszorút áldoz oltáron. A szelvényben CELEB.NVPT. DIE XIII. FEB/ MDCCXXXVI. (Celebratio nuptiarum die 12. februaris 1736 = Eljegyzési ünnepség 1736 február 12-én)
 
Megjegyzés: Lotharingiai Ferenc István kilenc évvel volt idősebb leendő feleségénél, és már 1722 óta Bécsben élt. 1736-ban az ifjú pár - uralkodói körökben szokatlan - szerelmi házasságot kötött. Az érem Matthäus Donner (1704-1756) alkotása.
 
Montenuovo 1669, 6.34 g, Ø 22 mm, nagyon szép +

 
937.jpg

937. Erdélyi tisztelgőérem Mária Terézia trónraléptére (Ag) 1741 
 
E: REGNANTI MARIÆ THERESIÆ VT PRINCIPI SVÆ VOTIS SE IVRATI OBSTRINXERE DACI (= Az uralkodó Mária Teréziának mint fejedelmünknek a fogadalommal esküdt erdélyi diákok lekötelezték magukat) (kronosztikon = 1741) / INV. L. B. IO. LAZ. DE. GYAL. T. R. I. AS. (Inventa libero barone Ioanne Lazar de Gyalakuta Transylvaniae regni iuratore assessore = Megszövegezte Gyalakutai Lázár János liber báró Erdélyország esküdt tanácsosa)
Címerköpeny felett fejedelmi korona, előtte Erdély címere.
H: COELO NUMEN HABES.TERRAS REGINA TUETUR.SIC COELO ET TERRIS HUNGARE TUTUS ERIS (= Az égben Istened van, a földeket a királynő oltalmazza. Így te magyar, az égben és a földön biztonságban leszel)Díszkapu felett az apostoli kettőskereszt és Isten szeme. Balra Madaonna a Gyermekkel, jobbra az uralkodónő. Az oszlopsoron és a kapu előtt alul szalagon SUB CRUCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRONA MARIA / NEC SÆVOS METUENT / ARMENTA LEONES (= A kettős kereszt alatt immár kettős védasszonyod Mária. Már a házibarmok sem félnek a vad oroszlánoktól) A kapuban kettős oroszlánfej. Alul WALLIS F.
 

 

Megjegyzés: Josef Wallis (?-?) műve. 
 
Resch 138, HRME 1013, 105.2 g, Ø 71 mm, kitűnő -

 
1072.jpg
  
1072. Emlékérem VI. Károly halálára és a sziléziai háborúra (Ag) 1741 
 
E: NACH UNS(E)RER FRIEDENS SONNE PRANGEN. (= A mi örök békességünk napja ragyog) Pajzsra támaszkodó, szomorkodó Szilézia VI. Károly szarkofágja előtt. A háttérben felragyogó nap. A szelvényben 1740.
H: IST MARS MIR BLUTROTH AUFGEGANGEN. (= A Mars vérvörösen felragyogott) Csatatér, felette hatágú csillag Mars jegyével. A szelvényben KRIEG IN SCHLESIEN 1741 (= A sziléziai háború 1741)
 
Megjegyzés: 1740 őszén, amikor VI. Károly császár váratlanul meghalt, kérdéses volt, hogy a Pragmatica Sanctio értelmében őt követő lánya el tudja-e foglalni trónjait, meg tud-e felelni a reá szakadt feladatoknak. Bajorország azonnal bejelentette igényét a Habsburg örökségre, sőt egy régi, 1617-es családi szerződést előhalászva jelentkezett a spanyol király is. Fleury bíboros - úgymond - nem találta a formulát, amellyel az uralkodónőt illetni kell, Franciaország tehát várt az elismeréssel. Habozott Szászország is, amely szintén találhatott jogalapot igényei megalapozására. A porosz király, II. Frigyes szívesen segített volna a fiatal örökösnőnek, ha cserébe megkapja Sziléziát. Mielőtt azonban ajánlatát komolyan mérlegelhették volna Bécsben, fegyverhez nyúlt, és kirobbantotta az első sziléziai s egyben az osztrák örökösödési háborút (1740-1748).
 
Montenuovo 1636/b, 10.47 g, Ø 32 mm, kitűnő

 
1073.jpg
  
1073. Gúnyérem a Pragmatica Sanctio-ra (bronz) 1742 - Hollandia
 
E: DE PRAGMATIQUE SANCTIE BELOOFT EN NOU VANMYN ERVELANDE BEROOFT. A királynő gyermekével a karján. Alul a szelvényben 1742.
H: LEDE EN VERBONDE GEBRÖOKEN  ENT VUUR ALOMME AANGESTOOKEN. Fleury bíboros és 3 uralkodó térkép körül.
 
Montenuovo 1707, Julius 1711, Ø 43 mm, kitűnő -

 
1074.jpg
  
1074. Gúnyérem az örökösödési háborúra (bronz) 1742 
 
E: +*DIE ENT BLOSTIE KONIGIN VON UNGARN*+. A meztelen királynő két segítő között. Fölöttük szalagon tükörírással  J'AI GAGNÉ (= Nyertem!). A szelvényben MDCCXLII.
H: DIE:KONIGIN:VON:UNGARN:ZIEHT:EIN:BEIJERISCHE:HOSE:AN. Bajor nadrágot segítenek a királynőre. VOUS AVEZE PERDU (= Elveszítette!) - mondja a királynő. A szelvényben MDCCXLII.
 
Megjegyzés: A háborús propaganda tudatosan kívánt kedvezőtlen képet festeni a királynőről. A korszakban divattá vált az ellenség kigúnyolása karikatúrákkal. A tény, amivel a karikatúrakészítők éltek - vagy inkább visszaéltek, Mária Terézia fiatalsága és szépsége volt. Az ábrázolások ismétlődő motívuma a királynő vetkőztetése vagy egy olyan vizsgálat, ahol meztelenül áll orvosnak álcázott ellenségei előtt. Az alakok közül rendszerint kiválik a bíbornok-kalapos Fleury miniszter.
 
Weszerle 7875, Fiegewer 876, Wittelschbach 1905, 15.05 g, Ø 40 mm, szép +

 
1075.jpg
  
1075. Emlékérem a boroszlói békekötésre (Ag) 1742
 
E: FRIEDE FRIEDE. (= Béke, Béke!) Békegalamb a magyar és a prosz címer felett. A szelvényben PUBLIC.IN BRESLAV/D.27.IUNII. (= Kőzzétéve Breslauban június 27-én)
H: Isten szeme sugarakkal. Alatta ES KOMT GOTT EH/WIRVNS VERSEHN/VND LAESSET VNS/VIEL GVTS/GESCHEN.
(kronosztikon=1742)
 
Megjegyzés: 1742. június 11-én Boroszlóban sor került az előzetes békekötésre, július 28-án pedig Berlinben aláírták a végleges békét is. Ennek értelmében a Porosz Királyság megkapta Szilézia nagyobbik részét, cserébe a porosz király elismerte Mária Terézia trónigényét. Ezzel mód nyílt a császári-királyi hadak átcsoportosítására a birodalomra tört többi trónkövetelővel szembeni hatékonyabb fellepésre. Az érem valószínűleg Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.
 
Montenuovo 1708, 8.53 g, Ø 33 mm, kitűnő +

 
1076.jpg
  
1076. Emlékérem a boroszlói békekötésre (Ag) 1742 
 
E: FRIDERICVS D.G.REX BORVSS.SILES.VTR.DVX SVPR. (Fridericus Dei gratia rex Borussorum Silesiae utriusque dux supremus = Frigyes, Isten kegyelméből a poroszok királya, mindkét Szilézia legfőbb hercege) Nagy Frigyes melképe jobbra. A karszelvényben VESTNER.F.
H: PAX GLORIOSA. (= Dicsőséges béke) Herkules Boroszló látképe előtt. A szelvényben VRATISLAVIA./D.XXVII.IVN.MDCCXLII (= Boroszló 1742 június 27. napján)
 
Megjegyzés: Andreas Vestner (1707-1754) alkotása.
 
F.U.S. 4267, 28.85 g, Ø 44 mm, kitűnő

 
1077.jpg
  
1077. Emlékérem Prága bevételére (Ag) 1743 - Breslau 
 
E: MAR. THERES. D. G. REG. HUNG. BOH. (Maria Theresia Dei gratia regina Hungariae et Bohemiae = Mária Terézia Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra. A karszelvényben KITTEL. F.
H: PRAGA LIBERATA (= Felszabadult Prága)A város védőszentje Prága előtt. A szelvényben MDCCXLIII./ D. II. JAN (= 1743. január 11.)
 
Megjegyzés: A berlini békét követően Mária Terézia ellenfelei ugyan megfogyatkoztak, de a hadszíntér egyelőre Csehország területén maradt. Csak a poroszok helyét a bajorok és franciák foglalták el. Utóbbiak tartották kezükben a cseh fővárost is. Prága bevételére meglehetősen furcsa körülmények között került sor. Az osztrák seregek 1742. augusztus 17-én 100 ágyú és 36 mozsár segítségével kezdték meg az ostromot. A várost védő francia seregek azonban fel tudták tartóztatni az osztrák hadigépezetet. A császáriak ágyúzását fokozatosan a blokád váltotta fel. Az év végén azonban a téllel együtt beköltözött a városba az éhínség is. A dermesztő hidegben a francia csapatok egy része kitört és 10 napi meneteléssel eljutott az országhatárhoz. A városban maradt utóvéd végül december 26-án szabad elvonulást kért és kapott. Az udvar tehát ünnepelhetett. December 30-án a Stephansdomban Te Deummal adtak hálát a hadisikerekért. A bemutatott érem Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.
 
Montenuovo 1711, 13.50 g, Ø 33 mm, kitűnő

 
1078.jpg
  
1078. Gúnyérem a háborús győzelmekre (bronz) 1743 
 
E: A királynő egy éjjeliedény tartalmát három térdeplő alakra önti, miközben a következőt mondja: DAS IST DAS VERITABLE UNGARISCH WASSER. (= Ez az igazi magyar víz)
H: Trófeák. A szelvényben 1743.
 
Montenuovo 1712, Fiegewer 879, Wittelschbach 1906, 13.32 g, Ø 38 mm, nagyon szép

 
1079.jpg
  
1079. Emlékérem a cseh koronázásra (bronz) 1743
 
E: MAR. THERESIA. REG. UNG. & BOH. CORON. (Maria Theresia regem Ungariae & Bohemiae coronat = Mária Terézia Magyarország és Csehország királyává koronáztatott) A koronázási jelenet. A szelvényben PRAGUE: 12 MAY/ 1743.
H: OMNIA VINCIT VIRTUS. (= Az erény mindent legyőz) Bástyatorony zászlóval. Balra virágcserép, jobbra ág és mérleg.
 
Megjegyzés: Mária Terézia 1743. április 29-én látványos külsőségek közepette vonult be Prágába. A cseh rendek a fogadtatás ünnepélyességével próbálták ellensúlyozni, hogy nem is olyan régen még a Habsburgok ellenfelét, Károly Albertet köszöntötték királyukként. A koronázást május 12-re, vasárnapra tűzték ki. Az emelkedett hangulatot csak fokozta, hogy aznap futott be Prágába Károly Sándor néhány nappal korábbi győzelmének a híre, melyet Braunau mellett aratott a bajorok felett. A koronázásra az akkor még csak félig kész Szent Vitus székesegyházban tartott hálaadás után került sor.
 
Montenuovo 1722, 16.81 g, Ø 42.5 mm, kitűnő

 
1080.jpg
  
1080. Emlékérem a bajorokkal történt békekötés alkalmából (Ag) 1745
 
E: M. THERESIA. D: G: R: I: HU: BO: REG: (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Magyarország és Csehország királynője) Mellkép jobbra. HF. monogram.
H: IUSTITIAM ET CLEMENTIAM COMITATUR FELICITAS. (= Az igazságot és a kegyelmet boldogság kíséri) Kard és babérág bőségszaru előtt.
 
Megjegyzés: Amikor 1745. január 20-án Frankfurtban váratlanul meghalt a számkivetett Károly Albert, Bajorország is elhagyta a porosz szövetséget. Az elhunyt uralkodó fia nem kívánta folytatni a reménytelen háborút, s a tartománya visszaszerzése fejében békét kötött a bécsi udvarral. Az itt látható érem Heinrich Fuchs (?-?) alkotása.
 
Montenuovo 1753, 21.82 g, Ø 44.5 mm, kitűnő

 
1081.jpg
  
1081. Emlékérem a bajorokkal történt békekötés alkalmából (Ag) 1745 
 
E: MAR: THERES: AUGUSTA. R: F: (Maria Theresia augusta regnorum fulcra = Őfelsége Mária Terézia királyságának a támaszai) Mellkép jobbra. A vállszelvényben W.
H: IUSTITIA ET CLEMENTIA (= Igazság és kegyelem) Ülő királynő a magyar címer és a cseh oroszlán között, baljában kard. Jobb oldalt W. A szelvényben REGNORUM/ FULCRA (= A királyság támaszai)
 
Megjegyzés: Az érem Franz Anton Widemann (1724-1792) műve.
 
Montenuovo 1756, 8.50 g, Ø 30 mm, nagyon szép

 
1082r.jpg
  
1082. Emlékérem Lotharingiai Ferenc császárrá koronázása alkalmából (bronz) 1745
 
E: FRANCISCUS PRIMUS ROM. IMP. (Franciscus primus romanorum imperator = I. Ferenc római császár) Pallas Athéné a császárt megkoronázza. A szelvényben FRANKE: IV: OCTO:/ MDCCXLV (= Ferenc, 1745 október 4-én)
H: :SEMPER:TRIUMPHANS: (= Mindig diadalmaskodó) Kétfejű sas hasán címerrel, kardot, jogart és országalmát tart..
 
Megjegyzés: Károly Albert halála azt is jelentette, hogy újra megürült a császári trón. Mária Teréziának mostanra sikerült megszilárdítania helyzetét, s ezzel a német választófejedelmek között tekintélyt szerzett magának. Korábbi ellenségei közül Szászország immár szövetségesének számított. Cseh királyi koronázása kétségtelenné tette a cseh választófejedelmi szavazat birtoklását is. Mellé ált a mainzi és a trieri érsek, továbbá az Angliával perszonálunióban lévő Hannover is. Poroszország és szövetségesei tehát kisebbségbe szorultak. A szeptember 13-i frankfurti választáson a fejedelmek, illetve a távollévők képviselői így Lotharingiai Ferencet választották császárrá. A királynő sikert aratott: családja visszaszerezte a rövid időre elvesztett magas címet. Mária Terézia hatalmas udvartartással, teljes pompával utazott Frankfurtba a koronázásra, ahol azonban nem kívánta magát férje oldalán császárnévá koronáztatni, összeférhetetlenek tartván azt önálló uralkodói rangjával.
 
Montenuovo 1773, 16.23 g, Ø 42 mm, kitűnő -

 
1285.jpg
 
1285. Gúnyérem Lotharingiai Ferenc császárrá koronázására (bronz)
 
E: MARIA.THERESIA.ROME.KAYSERIN. Koronázott ualkodónő gyermekével.
H: FRANCISCUS.PRIMUS.ROM.C.KAYSER. A császár magyaros ruhában, jobb kezében kardot tart. Mellette osztrák címer oroszlán fejjel.
 
Megjegyzés: Törött!
 
17.71 g, 40 mm, nagyon szép

1083.jpg
  
1083. Emlékérem a kesseldorfi győzelemre és a drezdai békére (Ag) 1745 - Breslau 
 
E: DER KESSELSDORFER SIEG. (= A kesselsdorfi győzelem) Victoria megkoszorúzza a porosz zászlót. A szelvényben D.15 DEC.
H: BESCHLOS DEN SCHWEREN KRIEG. (= A nehéz háború lezárása) A béke angyala Drezda felett szalagot tart DE AVFERD felirattal. A szelvényben ZU DRESDEN/D.25.DEC./1745.
 
Megjegyzés: Szilézia birtoklásáért cserében II. Frigyes ismét hajlandó lett volna Mária Terézia mellé állni. A sziléziai hadműveletek azonban mégis tovább folytak. Mária Terézia csak a szeptember 30-i soori és a december 15-i kesselsdorfi újabb vereségek után tudta magát elszánni, hogy újabb különbékében ismerje el Szilézia döntő részének elvesztését. Végül is a december 25-i drezdai béke vetett véget a második sziléziai háborúnak. Az érem Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.
 
F.U.S. 4308, Old. 907, 11.68 g, Ø 32 mm, kitűnő +

 
939.jpg

939. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (bronz) 1747 - Bécs
 
E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV.(Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M.DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUTÆ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

 

Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve.
 
Resch 154, HRME 1016, 104.2 g, Ø 70 mm, kitűnő -

 
940.jpg
  
940. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (Sn) 1747 - Bécs 
 
E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV.(Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M. DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUTÆ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.
 
Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve.
 
Resch 152, HRME 1015, 84.7 g, Ø 70 mm, kitűnő

 
1084.jpg
  
1084. Emlékérem az aacheni békére (Ag) 1748
 
E: DES KRIEGES MÜDE. (= A háborúba belefáradt) A királynő pajzsot tart EUROPA felirattal.
H: ZU AACHEN FRIEDE (= Az aacheni békére) Pax két harsonát fúj. A szelvényben D.18.OCT./1748
 
Montenuovo 1083, 10.42 g, Ø 30 mm, kitűnő

 
1085.jpg
  
1085. Emlékérem a bányavárosokban történt látogatásokra (Ag) 1751
 
E: FRANC. IMP. AUG. M. THERES. HUNG. REX. (= Felséges Ferenc császár és Mária Terézia magyar király) Az uralkodópár mellképei egymással szemben.
H: Írás 6 sorban: ADVENTVS/ AUGUSTI/ IN FODIN AS/ HUNGARIAE/ IN FERIORIS/ MDCCLI. (= A felségek látogatása az alsó-magyarországi bányákban 1751-ben)
 
Montenuovo 1830, 2.28 g, Ø 21 mm, nagyon szép

 
1086.jpg
  
1086. Érem a rossbachi és a lissai csaták emlékére (bronz) 1757
 
E: FREDERICVS BORVSSORVM REX (= Frigyes, a poroszok királya...)Nagy Frigyes lovon balra. A szelvényben LISSA.DEC.5.
H: QUO.NIHIL.MAJUS. (= ...akinél senki sincs nagyobb) Csatajelenet. A szelvényben ROSBACH. NOV./ .5. 1757 (= Rossbach, 1757 november 5.)
 
Olding 611.2, Henckel 4412, Marienburg 4744, 15.59 g, Ø 37 mm, kitűnő -

 
1087.jpg
  
1087. Érem a leutheni csata emlékére (Ag) 1757 
 
E: ERSCHALT DURCH ALLE ZEITEN. (= Minden időben felhangzik) Harang GLORIA felirattal.
H: DER SIEG BEY LEUTHEN. (= A leuthen melletti győzelem)Csatajelenet. A szelvényben D. 5 DEC/ 1757
 
Megjegyzés: Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.
 
Olding 916, Marienburg 4372, 11.95 g, Ø 30 mm, kitűnő +

 
1088.jpg
  
1088. Emlékérem Olmütz felszabadítására (Ag) 1758
 
E: FRANCISCVS M. THERESIA AVGG. (= Felséges Ferenc és Mária Terézia) Az uralkodópár mellképei jobbra. A karszelvényben A. WIDEMAN.
H: BORVSSORVM COMMEATV INTERCEPTO (= A poroszok szabadsága elvéve)Bellona átnyújt egy koszorút a Morvaországot megszemélyesítő térdeplő alaknak. A szelvényben OLOMVTIVM.LIBERAT./11.IVL.MDCCLVIII. (= Olmütz felszabadult 1758. július 11-én)
 
Megjegyzés: Franz Anton Widemann (1724-1792) alkotása.
 
Montenuovo 1862, 34.93 g, Ø 46 mm, nagyon szép

 
941.jpg
  
941. Emlékérem az erdélyi határőrség megszervezésére (bronz) 1762 - Körmöcbánya
 
E:  IMP. FRANCISCUS AVG.M. THE RESIA AVG. (Imperatores Franciscus augustus Maria Theresia augusta = Felséges Ferenc császár és felséges Mária Terézia császárné) Az uralkodópár mellképei jobbra. Alul P. KAISERSWERTH F.
H: Fán ülő sas villámmal védi az alatta ülő, pajzsra támaszkodó perszonifikált Erdélyt. A fa ágán sisak és kard. A távolban erőd. A szelvényben két sorban SECVRITAS DACIAE/ MDCCLXII. (=Dácia biztonsága 1762) Oldalt I.D.F.
 
Megjegyzés: Peter Kaiserswerth (?-1793)  és Ignaz Donner műve.
 
Montenuovo 1903, HRME 1019, Resch 165, 75.00 g, Ø 59 mm, kitűnő

 
1089.jpg
  
1089. Emlékérem a hubertusburgi békekötésre (Ag) 1763 - Nürnberg 
 
E: NVNCIA PACIS (= A béke hírnöke) A hubertusburgi kastély fölött harsonát fújó Fama lebeg. Alul OEXLEIN. A szelvényben D.15.FEBR.MDCCLXIII. (= 1763. február 15-én)
H: IAM REDIRE AVDET (= Most már vissza mer térni) Táj szántó paraszttal, az előtérben Pax jogarral és gabonakalásszal. A szelvényben GERMANIA PACATA (= Megbékélt Németország)
 
Megjegyzés: A hubertusburgi békekötés vetett véget az Ausztria és Poroszország között dúló hétéves háborúnak (1756-1763). Az érem Johann Leonhard Oxlein (1715-1787) műve.
 
Montenuovo 1907, Horsky 2930, Julius 2447,  Pax a Nummis 595, Betts 201/446, 21.84 g, Ø 44 mm, kitűnő -

 
1090.jpg
  
1090. Emlékérem a Szent István Rend megújítására (Ag) 1764 - Bécs 
 
E: ORDINIS EQVIT.S.STEPHANI REGIS APO. (Ordinis equitum sancti Stephani regis apostolici = Szent István apostoli király lovagrendjének) Álló királynő tartja kezében a láncos rendjelet. Oldalt jobbra MERITIS (= Az érdemeknek) A szelvényben SOLENNIA RESTITVTA/ MDCCLXIIII VI/ MAII. (= Ünnepélyesen helyreállítatott 1764. május 6-án)
H: Két bőségszaruból kinyúló ág alatt félkörben HIS TVTA SVB ALIS/ FLORET HO-NORE NOVO (= Biztonságban e szárnyak alatt új tisztességgel virágzik) Sas kettőskereszt felett. A kereszt mellett M-T (= Mária Terézia)
 
Megjegyzés: Mária Terézia 1764. május 5-én alapította a rendet, amelynek nagymesteri tisztje "mindenkor a magyar koronával van egybekötve". Tagjai, akiket a király választott, Szent István király tiszteletére, a haza és a király különös szolgálatára kötelezték magukat. A Szent István Rendnek három osztálya létezett: a nagykereszt, a középkereszt és a kiskereszt. Az érem Franz Anton Widemann (1724-1792) alkotása.
 
Montenuovo 1923, Horsky 2934, HTÉ 811, Weszerle CXXV.5, 26.15 g, Ø 41 mm, kitűnő

 
1091.jpg
  
1091. A selmecbányai bányászati akadémia kémlészettani jutalomérme (Ag) 1750 után 
 
E: MAR.THERESIA.PIA.AUG.FEL.REI.METALLURG.RESTAURATRIX. (Mária Terézia, a kegyes, a felséges és boldog királynő, a bányászatnak megújítója) Mária Terézia mellképe jobbra. Az uralkodónő mellét Medusa feje, a vállát három pajzsban Ausztria, Magyarország, Csehország címerei díszítik. A váll alatt I.T.
H: Kémlőműhely boltíves helyiségei közül a baloldaliban hátul mérlegasztal mérleggel, az előtérben egy üllőhöz hasonló tárgy oldalának támasztott táblán, osztott térben 1-9-ig, növekvő sorrendben, három sorban számjegyek. A jobboldali helységben olvasztókemence, a műhely padozatán lombikok, retorták. A kémlész tégelyfogóval olvasztótégelyt helyez el a kemencébe. A szelvényében 3 sorban PROBATORIAE ET SEPAR / ARTIS STUDIUM / PRAEMIAT.
 

Megjegyzés: A selmecbányai bányászati akadémián1755-ben létesítették a versenyvizsgák intézményét, melyek nyertesei 52,5 g tömegű aranyérmet, második helyezettjei pedig 35 g tömegű ezüstérmet nyertek. Hét tárgyból tartottak versenyvizsgákat, de csak négyfajta érem ismeretes. (Bányaméréstani, kémlészeti, bányaműveléstani és pénzverészeti jutalomérem.) Ha a nyertesek úgy kívánták, a megfelelő értékű arany pénzérmét kaptak. Az arany, illetve az ezüstérmek rendkívül ritkák, de ismerünk bronz és ezüstözött bronzérmeket.

 

Montenuovo 1810, 22.47 g, Ø 45 mm, kitűnő

 
1092.jpg
  
1092. Emlékérem Drezda felszabadítására (Ag) 1759
 
E: FRANCISCVS M: THERESIA AVGG: (= Őfelsége Ferenc és Mária Terézia) Az uralkodópár mellképei jobbra.
H: DRESDA RECEPTA FAMILIA REGIA LIBERATA. (= Drezdát elfoglalták, a királyi család megszabadult) Három allegorikus figura. A szelvényben ARMIS IMPER ET AVSTR./ DIE IV. SEPTEMBRIS/ MDCCLIX
 
Montenuovo 1867, 25.05 g, Ø 45.5 mm, kitűnő

1266.jpg

1266. Mária Terézia és I. Ferenc családfaérem (Ag) 1759 - Bécs 
 
E: Középen József főherceg mellképe jobbra. Körülötte: IOSEPH.ARCH.AVST.NAT.XIII.MAR.MDCCXLI. (Iosephus archidux Austriae, natus 13. martius 1741. = József, Ausztria főhercege, születettt 1741. március 13-án) A mellkép alatt A.W. és G.E. A portré körül József 12 testvérének portréja gyöngykörrel díszített ovális medallionokban. Körben FOECVNDITAS AVGVSTORVM PATRIAE FELICITAS MDCCLVIIII (= A császár termékenysége a haza boldogsága, 1759)
H: Lotharingiai Ferenc és Mária Terézia egymás felé forduló mellképe. FRANCISVS AVG.MARIA THERESIA AVG. (Franciscus augustus et Maria Theresia augusta = Őfelsége Ferenc és Mária Terézia) Alul a szelvényben születési dátumuk: NATVS VIII DEC.MDCCVIII NATA XVIII MAI.MDCCXVII (= Született 1708. december 8-án és született 1717. május 18-án.) A szelvény peremén A.WIDEMAN. és G.EHLE.

 

Megjegyzés: Franz Anton Wideman (724-1792) és Georg Ehle (?-?) alkotása. Sérült perem!
 
Montenuovo 1872, 407,7 g, Ø 90 mm, kitűnő -

 
1093.jpg
  
1093. Emlékérem József és Lipót főhercegek magyarországi bányalátogatására (Ag) 1764 
 
E: IOSEPH. II. REX ROM. LEOPOLD. A. A. (= II. József római király és Lipót, Ausztria főhercege) A hercegek mellképei egymással szemben.
H: ADVENTVS REGIS ET ARCHIDVC. (= A király és a főherceg látogatása...) A hercegek lovon jobbra. A szelvényben IN FODIN. HVNGAR/ MDCCLXIV M IVL. (= ...a magyarországi bányákban 1764 júliusában)
 
Montenuovo 1926, 17.44 g, Ø 31 mm, kitűnő -

 
1094.jpg
 
1094. Érem József főherceg második házasságkötésére (Ag) 1765
 
E: IVNCTA LEVANTVR. (= Együtt emelkedjenek fel) Repülő sas két címert tart.
H: IOSEPHI AVSTR/ ROM. REGIS/ IOSEPHA BAVAR
Æ/ CONVEIVM/ CELEBR. MONACHII/ 13. IAN. 1765.
 
Megjegyzés: József főherceg első, rajongásig szeretett felesége, Izabella 1763. november 27-én halt meg himlőben. József elképzelését, hogy Izabella húgát vegye feleségül, s így volt felesége szellemétől se kelljen elszakadnia, Pármában elutasították. A jelöltet, Mária Lujzát, Károly spanyol infánsnak ígérték feleségül. A kudarc elvette József kedvét az újraházasodástól, türelmetlen anyja azonban újabb jelölteket ajánlott. Végül bele kellett törődnie abba, hogy a sem külsejében, sem természetében nem vonzó Mária Jozefa, a néhai bajor választófejedelem, Károly Albert leánya legyen a menyasszonya. Az esküvő a császári pár jelenlétében nagy pompával ment végbe. Ezt követően azonban József tüntetően elhanyagolta feleségét. 
 
Montenuovo 1934, 2.04 g, Ø 21 mm, nagyon szép

 
1095.jpg
  
1095. Emlékérem József főherceg második házasságkötésére (Ag) 1765 
 
E: IOSEPH.II.R.REX.S.A.M.IOSEPHA.BAV.CAROLI VII.FILIA. (Iosephus II. romanorum rex semper augustus, Maria Iosepha bavarae, Caroli VII. filia = II. József, mindig felséges római király és a bajor Mária Jozefa, VII. Károly lánya) Az esküvői pár mellképei jobbra.
H: AVSPICIA FELICITATIS PVBL. (Auspicia felicitatis publicae = A köz boldogságának előjele) Ausztria és Hymen allegoriái. A szelvényben VOTA SECVNDA MDCCLXV/ XXIII JANUA. 1765 (= A második fogadalom 1765. január 23-án)
 
Megjegyzés: Franz Anton Wideman (1724-1792) alkotása.
 
Montenuovo 1938, 6.33 g, Ø 28.5 mm, nagyon szép

 
1096.jpg

1096. Érem I. Ferenc császár halálára (Ag) 1765

 

E: M. THERESIA D. G. ROM. IMP HUNG & BOH. RE. A. A. (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, Hungariae, Bohemiae regina, archidux Austriae = Mária Terézia, Isten kegyelméből római császárné, Magyarország és Csehország királynője, Ausztria főhercege) A királynő özvegyi fátyolban jobbra.
H: FRANC. D. G. R. IMP. S. A. GER. HI.REX. LO. BA. ET. M.HET. D. (Franciscus Dei gratia romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hierosolymorum rex, Lotharingiae, Barri et magnus Hetruriae dux = Ferenc, Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország és Jeruzsálem királya, Lotharingia, Bar hercege és Toszkána nagyhercege)  Az elhúnyt császár mellképe.
 
Megjegyzés: A császár 1765. augusztus 18-án, nem sokkal második fia, Lipót főherceg esküvője után Innsbruckban halt meg, valószínűleg szívrohamban. 57 éves volt. Mária Terézia özvegysége első reggelén levágatta hosszú, alig őszülő haját, s gyászt öltött, amit élete további 15 évében sohasem vetett le. Ékszereit leányai, ruháit szobalányai között osztotta el.
 
Montenuovo 1954, 13.07 g, Ø 33 mm, kitűnő

 
1098.jpg
  
1098. Emlékérem Mária Terézia himlőből való  felgyógyulására (Ag) 1767 - Bécs 
 
E: M:THERESIA.D.G.ROM.IMP. GER.HVNG.&.BOH.RE.A.A. (Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix Hungariae Bohemiae Regina, Archiduca Austriae = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárné, Magyarország és Csehország királynője, Ausztria főhercegnője) Mellkép jobbra. A Váll alatt A. WIDEMAN.
H: DEO CONSERVATORI AUGUSTAE. (= Őfelségét Isten megőrzi) Oltár előtt térdeplő Religio füstölőt lenget. A szelvényben OB REDDITAM PATRI
Æ/ MATREM 22 IVLII/ MDCCLXVII. (= A haza anyjának felgyógyulásáért, 1767 július 22-én)
 
Megjegyzés: 1767 tavaszán Mária Terézia megrendülten ápolta a himlőben megbetegedett menyét, Mária Jozefát. A betegágy mellett eltöltött idő alatt ő maga is elkapta a ragályos kórt. Június elejére az állapota már annyira rosszra fordult, hogy Migazzi hercegprímás feladta neki a halotti szentségeket. A királynő azonban - menyével ellentétben - legyőzte a kórt. Van Swieten, aki Leydenben Boerhaave tanítványaként tanult, variolizálással gyógyította meg a császárnőt. A betegség elleni védekezés korán felismert formája volt, hogy a himlőbetegek ruháit, használati eszközeit összegyűjtötték és főként a gyermekeket ezzel a legyengült kórokozóval megfertőzték, hogy a védettség - ma azt mondanánk: az immunválasz - kialakuljon. Erre a célra Wroclawban (korabeli nevén Boroszlóban) és más lengyelországi városban többször tartottak Pockenkaufen-t, azaz himlővásárt. Mária Terézia 1767. július 22-én már olyannyira jól volt, hogy személyesen vett részt a felgyógyulása alkalmából tartott hálaadó szentmisén. Ebből az alkalomból az itt látható emlékéremnek egy kisebb, zsetonméretű változatát szórták az ünneplő tömeg közé. Az érmet Franz Anton Wideman (1724-1792) készítette.
 
Montenuovo 1976, 34,8 g, Ø 47 mm,  R!, kitűnő +

 
1099.jpg
  
1099. Zseton Mária Terézia himlőből való felgyógyulására (Ag) 1767 - Bécs 
 
E: M.THERES.D.G.R.-IMP.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárné, Magyarország és Csehország királynője) Mellkép özvegyi fátyolban jobbra.
H: DEO CONSERVATORI AUGUSTAE. (= Őfelségét Isten megőrzi) Oltár előtt térdeplő istennő füstölőt lenget. A szelvényben OB REDDITAM PATRIAE/ MATREM 22 IVLII/ 1767. (= A haza anyjának felgyógyulásáért 1767 július 22-én)
 
Megjegyzés: Franz Anton Wideman (1724-1792) alkotása. Hasonló az előbbihez, de zseton méretben.
 
Montenuovo 1979, 2.04 g, Ø 21 mm, nagyon szép -

 
1100.jpg
  
1100. Zseton Mária Antoinette főhercegnő Lajos főherceggel történt házasságkötése alkalmából (Ag) 1770
 
E: M.ANTO.A.A.LUDO.FRANCIÆ DELP.SPONSA. (= Marie Antoinette osztrák főhercegnő, Lajos francia trónörökös felesége) A főhercegnő mellképe jobbra. A vállszelvényben W.H. monogram.
H: CONCORD.NOVO.SANGVIN.NEX.FIRM. (= Egyetértésben erősítse ezt a szövetséget a vérfrissítés) A bal kezében koszorút tartó Ámor jobbjában fáklyával meggyújtja az oltár tüzét, vele szemben áldozó asszony bőségszaruval. A szelvényben NVPT.CEL.VIEN.PROCV./ FERD.A.A.19 APR./ 1770 (= A házasságkötést megünnepelték Bécsben, Ferdinánd osztrák főherceg képviseletében, 1770. április 19-én)
 
Megjegyzés: Az 1755. december 2-án Bécsben született Marie Antoinettenek Lajos trónörökössel kötendő házasságát Choiseul tárgyalásai előzték meg a Bécsi udvarban. Ennek eredményeként történt meg a jelképes házasságkötés -  a vőlegényt Ferdinánd főherceg helyettesítette - 1770. április 19-én. Magára a tényleges esküvőre egy hónappal később, 1770. május 16-án Versailles-ban került sor.
 
Montenuovo 2007, 3.97 g, Ø 25 mm, nagyon szép

 
1101.jpg
  
1101. Zseton a Szent Jobb Ragusából Budára hozatalára (Ag) 1773 
 
E: DEXTERA B. STEPHANI. REGIS ET CONFESSORIS GLORIOSI. (= Boldog István királynak és dicsőséges hitvallónak Jobbja) Az ereklyetartó a Szent Jobbal.
H: Írás 10 sorban: QUAM/ AB A. MXC. AD MDXXVI./ IN HUN. TUM RAG./ ULT. II. SEC. CULT./ IOS. II. ET M. THER. AVG./ MDCCLXXI. XXIX. MAI. RECVP/ ET POST. IX. DIE. DEVOT. HU. D. D./ BUD. QUOT AN./ PUB. VENERAT./ PB. OPONEND.
 (Quam ab anno MXC ad MDXXVI in Hungaria tum Ragusae ultra II secula cultam Ioseph II et Maria Theresia Augusti MDCCLXXI XXIX Mai recuperarunt et post IX dierum devotionem Hungaris dono dederunt Budae quot annis publicae venerationi proponendam)
 
Megjegyzés: Mivel 1541-ben a törökök feldúlták Székesfehérvár városát, a káptalan kérésére a Szent Jobbot különös módon tisztelő ferencesek vitték magukkal Dalmáciába, és ott Raguza városában őrizték. Itt 1771-ig a domonkos atyák őrizték tovább a szent király földi maradványait. Mária Terézia császár és királynő mindent elkövetetett, hogy Szent István ereklyéje végre hazakerüljön. A diplomáciai tárgyalások eredményeként 1771 június 1-jén kiküldött követek hozzák vissza a Szent Jobbot az ereklye hitelességét igazoló okmányokkal egyetemben. Bécsben a schönbrunni palota templomában kilencnapi ájtatosságot tartottak tiszteletére. Innét nagy pompa kíséretében hozták Budára, ahol 1777-ig az Angolkisasszonyok elnevezésű rend gondozására bízta a királynő. 1777-ben a Budára helyezett egyetem őrizte a Szent Jobbot, majd II. József rendeletére a keresztesek férfi rendje, akik a rend megszűnéséig, 1865-ig vigyáztak rá.
 
Montenuovo 2031, Voltolina 1599/b, Fiala Stempel 970, 3.94 g, Ø 25 mm, kitűnő

 
1102.jpg
  
1102. Emlékérem a magyar iskolarendszer megreformálására (Ag) 1780 - Bécs
 
E: IMP.CAE.IOSEPHVS.II.AVG.M.THERESIA.AVG. (Imperator Caesar Iosephus II. augustus, Maria Theresia Augusta = Őfelsége II. József császár és őfelsége Mária Terézia császárné) Az uralkodók mellképei jobbra.
H: RATIO / EDVCATIONIS / TOTIVSQ / REI.LITERARIAE / PER / REGNVM. HUGARIAE / PROVINCIASQ / EIDEM.ADNEXAS / DIE.XXV.IVNII / A. MDCCLXXX / BVDAE / CONSTABIL. (
= A nevelés- s az egész oktatásügy szabályzata Magyarországon s a hozzákapcsolt tartományokban 1780. június 25-én Budán megerősíttetett) Korona írás és koszorú felett.
 
Megjegyzés: Johann Nepomuk Würth (1750-1811) műve.
 
Montenuovo 2095, 43.78 g, Ø 49 mm, nagyon szép +

 
1103.jpg
  
1103. Emlékérem a nagyszombati egyetem Budára költöztetésére (Ag) 1780 - Bécs
 
E: IMP.CAE.IOSEPHVS.II.AVG.M.THERESIA.AVG. (Imperator Caesar Iosephus II. augustus, Maria Theresia Augusta = Őfelsége II. József császár és őfelsége Mária Terézia császárné)Az uralkodók mellképei jobbra. Alul szignó: I.N.WIRTH.F.
H: AEDES.REG.LIT.ET.NOB.IVV.CONLEG.ADSIG
(Aedes regia literis et nobilium iuvenum conlegio adsignata = A királyi palota a tudománynak, s a nemes ifjak kollegiumának átadatott) Az egyetem épülete a budai királyi palotában. A szelvényben: BONAE.ARTES.A.SIGISMVNDO/ ET.MATHIA.CORV.REGG/ BVDAM.INDVCTAE/ BELLI.TERRORE.FVGATAE/ A.M.THERESIA.AVG/ REVOCATAE/ A.REG.XL. (Bonae artes a Sigismundo et Mathia Corvino regibus Budam inductae belli terrore fugatae a Maria Theresia Augusta revocatae anno regiminis 40 = A tudományokat Zsigmond és Corvin Mátyás királyok Budára hozták, a háború félelme elűzte és Mária Terézia visszahivta. Uralkodásának 40-ik évében.)
 
Megjegyzés: Johann Nepomuk Würth (1750-1811) műve.
 
Montenuovo 2097, Huszár TÉ 851, Weszerle C.CXXVII 5, 43.5 g, Ø 49 mm, nagyon szép

 
1104.jpg
  
1104. Emlékérem Mária Terézia halálára (Ag) 1780 - Bécs 
 
E: M.THER.D.G.R.IMP.VID.HVNG.BOH.REG.A.AVST. (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, vidua Hungariae, Bohemiae regina, archidux Austriae = Mária Terézia, Isten kegyelméből özvegy római császárné, Magyarország és Csehország királynője, Ausztria főhercege) Mellkép özvegyi fátyollal jobbra. Alul szignó: C. VINAZER.F.
H: AETERNITAS AVGVSTAE. (= Őfelsége örökkévalósága) Templom urnával, amit két alak koszorúz. A szelvényben XXIX. NOV. MDCCLXXX. (= 1780. november 29.)
 
Megjegyzés: A királynő 1780. november 29-én szerdán este 9 óra tájban hunyta le örökre szemét. Halálos ágyánál a családból két fia, József és Miksa, továbbá veje, Albert volt jelen. A lányoknak a királynő nem engedte, hogy tanúi legyenek szenvedésének. Halálát "tüdejének rossz állapotára" vezették vissza, minden valószínűség szerint tödőrák vitte el. Mária Teréziát december 3-án temették el, némaságában is fényes szertartással. Az érem Christian Vinazer (1747-1782) alkotása.
 
Montenuovo 2102, 61.1 g, Ø 50 mm, nagyon szép

 
1105.jpg
  
1105. Emlékérem XVI. Lajos francia király kivégzésére (Ag) 1793 - Berlin 
 
E: LOUIS XVI ROI DE FR. IMMOLÉ PAR LES FACTIEUX. A király feje jobbra. F. L. monogram.
H: PLEURÉS ET VENGÉS LE. Szomorkodó női alak a király urnája mellett. A szelvényben LE XXI IANVIER MDCCXCIII (= 1793. január 21.)
 
Megjegyzés: A Konvent 1793. január 14-én név szerinti szavazással bűnösnek találta „Capet Lajos polgártársat" a köz szabadsága elleni összeesküvésben és a nemzet biztonsága elleni merényletben. XVI. Lajost 1793. január 21-én guillotin-nal lefejezték. Az érem Daniel Friedrich Loos (1735-1819) alkotása. A forradalom hat áldozatát bemutató sorozatnak ez az első darabja.
 
Wurzbauer 5602, 9.41 g, Ø 30 mm, kitűnő

 
1106.jpg
  
1106. Emlékérem Marie Antoinette kivégzésére (Ag) 1794 - Berlin
 
E: MARIE ANTOINETTE REINE DE FRANCE (= Marie Antoinette, Franciaország királynéja) Mellkép balra. A királyné szíve fölött ovális medallionon XVI. Lajos portréja. Alul LOOS.
H: I'ACCUSE IE IUGE I'EXTERMINE. Álló női alak mérleget és fáklyát tart. A mérleg nincs egyensúlyban, a fenti serpenyőn egy korona és egy papírtekercs, az alsón egy tőr van. A szelvényben LE XVI OCTOBER F/ MDCCXCIII. (= 1793. október 16.)
 
Megjegyzés: A királynét augusztus 29-én átszállították a város legszigorúbb börtönébe, a Conciergeri-be, ahol igen kegyetlenül bántak vele. Október 14-én a jakobinusok követelésére bíróság elé állították, és nemzetellenes összeesküvés vádjával halálra ítélték. A per döntő momentumát, a vérfertőzés vádját saját fiának, a sans-culotte átnevelésen átesett Lajos Károly herceg vallomása szolgáltatta. Leánya, Mária Terézia Sarolta és sógornője, Erzsébet hercegnő határozottan cáfolták a kisfiú állításait.Két nappal később a párizsiak ujjongása közepette Mária Antónia királynénak fejét vették a Place de la Revolutionon, a mai Concorde-téren. Kivégzésekor büszkén, királynéhoz méltón viselkedett. Holttestét a St. Madeleine temető meszesgödrébe dobták. 1815-ben, a Bourbon-restauráció során maradványait a francia királyok saint-denis-i sírboltjába vitték, és díszes síremléket emeltek fölé, amely ma is látható. Az érem Daniel Friedrich Loos (1735-1819) alkotása. A forradalom hat áldozatát bemutató sorozatának ez a második darabja.
 
Henin 537, 9.43 g, Ø 30 mm, kitűnő
 
 
1107.jpg

1107. Emlékérem Marie Antoinette kivégzésére (Sn) 1794 - Berlin 

 

E: MARIE ANTOINETTE REINE DE FRANCE (= Marie Antoinette, Franciaország királynéja) Mellkép balra. A királyné szíve fölött ovális medallionon XVI. Lajos portréja. Alul LOOS.
H: I'ACCUSE IE IUGE I'EXTERMINE. Álló női alak mérleget és fáklyát tart. A mérleg nincs egyensúlyban, a fenti serpenyőn egy korona és egy papírtekercs, az alsón egy tőr van. A szelvényben LE XVI OCTOBER F/ MDCCXCIII. (= 1793. október 16.)

 

Julius 335, 15.16 g, Ø 30 mm, kitűnő -
 

1108.jpg
  
1108. A francia királyi pár gyermekei emlékérem (Ag) 1794 - Berlin 
 
E: LOUIS CHARLES ET MARIE THERESIE CHARLOTTE ENFANS DE LOUIS SEIZE. A gyermekek mellképei jobbra. Alul LOOS.
H: Függöny, alatta: QUAND SERA-T-ELLE/ LEVÉE?
 
 
Megjegyzés: Daniel Friedrich Loos (1735-1819) 1794-1796 között készült, a forradalom hat áldozatát bemutató sorozatának ez az 5. darabja. 
 
Wurzbauer 5618, Julius 430, Hennin 644, 9.72 g, Ø 30 mm, kitűnő

1109.jpg

1109. Emlékérem Nagy Frigyes boroszlói emlékművének felavatására (Ag) 1847
 
E: FRIEDRICH II. KOENIG V. PREUSSEN HERZOG V. SCHLESIEN. (= II. Frigyes Poroszország királya, Szilézia hercege) Nagy Frigyes lovasszobra. A szelvényben 1742.
H: WEIHE DES DENKMALS BRESLAU DEN 27 JUNI 1847. (Az emlékmű felavatása 1847. június 27-én) Tölgykoszorúban szöveg: AUS DANKBARKEIT DIE SCHLESIER 1842. (= Hálából a sziléziaiak 1842)
 
 
Friedensburg/Seger 4641, Marienburg 4938, 29.23 g, Ø 42 mm, kitűnő +

 


1110.jpg
  
1110. Emlékérem s Délvidék anyaországhoz való visszacsatolásának 100. évfordulójára (Ag) 1879 - Bécs 
 
E: MÁRIA TERÉZIA MAGYARORSZÁG KIRÁLYA MDCCLXXIX-MDCCCLXXIX. A királynő mellképe jobbra. Alul címerek.
H: A DÉLI RÉSZEK ANYAORSZÁGBA KEBELEZÉSÉNEK ÉVSZÁZADOS EMLÉKÉRE. Ujjongó magyarok trónoló királynő előtt.
 
Wurzbauer 6048, 41.47 g, Ø 52 mm, kitűnő

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Popliteal simplistic seated short-arm expect.

(uyepuquwoyox, 2019.03.13 16:39)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Causes disabled washing, wide-based amoxicillin, deferens prescriptive.

(evimirur, 2019.03.13 14:16)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/