Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3., KÉPES KATALÓGUS - II. ANDRÁSTÓL WITTELSCHBACH OTTÓIG >>>>>

2010.05.26
KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!
 
 
ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI III. 

II. ANDRÁSTÓL WITTELSCHBACH OTTÓIG

 
44.jpg

44. II. András dénár

E: Ív, alatta bástya, felette mellkép elölről. Liliomok a kezében.
H: Gyöngykörben roszlán balra. A körön kívül körben poncok.

Megjegyzés: II. András és fia, IV. Béla, felismerve az idegen, jobb minőségű pénzek negatív hatását a magyar pénzügyekre, nehezebb, nagyobb és magasabb ezüsttartalmú pénzeket adott ki, így küszöbölve ki a friesachi dénárok forgalmát. Mindkét uralkodóra a dénár minőségének javítására tett reformkísérletek jellemzők. A friesachi mintát szem előtt tartva változatos, gyakran figurális ábrázolások jelentek meg a pénzeken. Az uralkodókat több ízben ábrázolták, ám ezek színvonala elmaradt a klasszikus portrékétól. A korábbi egyszerű geometrikus vagy ornamentális díszítéseket a mindennapi életből vett témák, épületek, ezen belül vár- és templomábrázolások, bibliai motívumok, címerek, néha állatképek váltották fel.

Huszár 238, 0.695 g, Ø 16 mm, nagyon szép

 
45.jpg

45. II. András dénár

E: Csillag felett ív, felette torony és két kifelé néző fej.
H: Párduc balra, felette fa, oldalt rozetta, és héber betű (פ = tet).

Megjegyzés: II. András az 1215-ös lateráni zsinat határozatai alapján előírta a zsidó megkülönböztető jel viselését, és eltiltotta ugyan a zsidókat az állami és közhivatalok viselésétől, ám ennek ellenére továbbra is igénybe vette a zsidók gazdasági szolgálatait. Ez idő tájt, a nyugati határszélen egy jelentős zsidó kamaragróf, Teka működött, aki 1225 és 1244 között a királyi kincstár vezetője volt. A héber betű őrá utal.

Huszár 266. 0.765 g, Ø 13 mm, nagyon szép

 
46.jpg

46. IV. Béla dénár

E: +REX.BELA.QVARTVS (= Negyedik Béla király) Isten báránya balra.
H: VNGA.-.RIE. (Ungariae = Magyarországé) Trónon ülő király.

Megjegyzés: A sok sematikus ábrázolás után javult a képek minősége, részben a megnövekedett éremfelületnek köszönhetően. II. András és IV. Béla dénárai a román kori érem-, illetve ötvösművészet csúcsát képviselik. Ezek az ábrázolások azért is értékesek, mert a korszak nem bővelkedik képi megfogalmazásokban. II. András pénzein jelent meg először a sávos magyar címer, s visszatért a királyábrázolás is a hatalmi jelvényekkel együtt. Módosult a pénzverési technika is. Az Árpád-ház korai időszakára jellemző ponctechnikát felváltotta az Európában legtöbb helyen alkalmazott éremvésés.

Huszár 294, 1.072 g, Ø 16 mm, nagyon szép

 

47.jpg

47. IV. Béla obulus

E: Két liliom között bástyatorony.
H: Virágdsz, középen héber betű (ב = chet).

Megjegyzés: IV. Béla és fia, V. István alatt számos héber betűs magyar pénzzel találkozhatunk, amelyeken szereplő egy-egy héber betű a zsidó pénzverő vagy bányabérlő nevének, illetve a pénzverés helyének rövidítését jelzi. A héber betűs magyar pénzek mellett pecsétnyomók, gyűrűk is előkerültek héber betűkkel, ami a zsidók ekkori kivételezett helyzetét igazolja.

Huszár 307, 0.234 g, Ø 9 mm, nagyon szép +

 
48.jpg

48. IV. Béla dénár

E: Két liliom között bástyatorony.
H: Virágdísz, középen héber betű (ב = chet)

Megjegyzés: Hasonló az előbbihez, de nagyobb!

Huszár 306, 0.670 g, Ø 12 mm, nagyon szép


 
50.jpg

50. IV. Béla dénár

E: BELA REX. (= Béla király) Középütt héber írásjel (פ = tet).
H: Mihály arkangyal sárkányt öl.

Megjegyzés: A biblikus témakör az éremábrázolásokon ebben az időben egész Európában elterjedt. Gyakori volt az Agnus Dei (Isten báránya) ábrázolás különböző megoldásokban. IV. Béla pénzein találkozunk a sárkánnyal viaskodó angyal-ábrázolással. Figyelmet érdemel kitűnő kompozíciója, a kör alakú tér teljes kitöltése az angyal szárnyával és a sárkánnyal, ugyanakkor az angyal könnyed, mégis lendületes ábrázolása.

Huszár 310, 0.439 g, Ø 13 mm, nagyon szép

 
51.jpg

51. IV. Béla dénár

E: +REX-BELA (= Béla király) Trónoló király jogart és keresztet tart.
H: MONETA REGIS P HVNGARIA (Moneta regis per Hungariam = A király pénze Magyarország számára) Kör fölött kereszt.

Megjegyzés: A kereskedelem XIII. századi fellendülése következtében egyre több adatunk van a pénzek korabeli értékére. Egy malmot például háztelekkel és egy kis szigettel 4200 dénárért adtak el, ugyanakkor három szolgát és két fiút mindössze a feléért, egy ökröt pedig 175 dénárért lehetett megvenni.

Huszár 320, 0.594 g, Ø 13 mm, szép


 
52.jpg

52. IV. Béla dénár

E: Két torony között kettőskereszt, felette szembe néző fő.
H: Koronás szárnyas vadállat balra.

Megjegyzés: A XIII. század második feléig csak az esztergomi verdében készültek pénzek, amely azonban egy idő után már nem tudta ellátni az egész ország pénzverési feladatait. Szerémben, Zágrábban, Csanádon, Budán új verdéket nyitottak meg, melyeket bérleti rendszerben működtettek.

Huszár 336, 0.559 g, Ø 12 mm, szép


 
53.jpg

53. IV. Béla dénár

E: Két koronás fő között kereszt.
H: Párduc jobbra.

Huszár 339, 0.471 g, Ø 13 mm, szép


 
54.jpg

54. IV. Béla obulus

E: Két koronás fő között kereszt.
H: Párduc jobbra.

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz, de kisebb.

Huszár 340, 0.224 g, Ø 9 mm, szép


 
55.jpg

55. Szlavón dénár IV. Béla korából 

E: MONETA REGIS P SCLAVONIA (Moneta regis per Slavoniam = A király pénze Szlavónia számára) Két csillag közt nyest szalad balra.
H: Pátriárka kereszt, felette csillag és hold, alul két egymással szembenéző fej.

Megjegyzés: Szlavóniában a XII. század végéig a magyar királyi pénz volt a törvényes fizetőeszköz. A vert pénz forgalma akkor is megmaradt e területen, amikor Magyarországon az ezüstrúd valuta kiszorította az ezüstpénz valutát. A korszak különálló pénzverését képezik a szlavóniai báni dénárok. A magyar király nevében, Szlavónia számára vertek ezüstpénzeket, előoldalukon a később címerelemmé vált állattal, a nyesttel, csillagokkal, majd koronával. Értékük és éremképük állandó volt. Veretésükre a király utasította a szlavón bánt. Ezek a dénárok nem estek az évi kötelező beváltás hatálya alá. A kieső jövedelmet házanként fizetendő 7 dénáros egyenes adó pótolta. A báni dénárok verése IV. Béla idején, feltehetőleg Gutkeled István szlavón bán alatt kezdődött az ebben az időben felállított zágrábi verdében. Az itt látható példányt még valószínűleg Kálmán herceg és Dionysos bán verette (1235-1245).

Rengjeo 70, 1.007 g, Ø 15 mm, nagyon szép

 
56.jpg

56. V. István dénár

E: +MONETA VNGARIAE. (Magyarország pénze) Koronás fő balra tekint.
H: Két madár közt héber írásjel (א = alef).

Huszár 357, 0.461 g, Ø 11 mm, nagyon szép

 
57.jpg

57. V. István obulus

E: +MONETA VNGARIAE. (= Magyarország pénze) Koronás fő balra tekint.
H: Két madár közt héber írásjel (א = alef).

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz, csak kisebb!

Huszár 358, 0.165 g, Ø 9 mm, nagyon szép


 
58.jpg

58. V. István dénár

E: +REX STEPHANVS. (= István király) Koronázott mellkép két torony között.
H: Az előlap negatív képe nyomokban.
 

Megjegyzés: Provinciális veret Stájerország számára!

Huszár 360, 0.804 g, Ø 20 mm, szép


 
59.jpg

59. IV. (Kun) László dénár

E: Oszlopon nyugvó két ívben két egymás felé fordult fej, felettük bástyatorony.
H: Sárkány.

Megjegyzés: IV. (Kun) László uralkodása alatt ismét idegen pénzek kerültek előtérbe. Gyakorivá vált a hamispénz verés.

Huszár 390, 0.510 g, Ø 12 mm, nagyon szép

 
60.jpg

60. IV. (Kun) László dénár

E: Oszlopon nyugvó két ívben két egymás felé fordult fej, felettük bástyatorony.
H: Sárkány.

Megjegyzés: Az előzőhöz hasonló példány.

Huszár 390, 0.488 g, Ø 11 mm, nagyon szép


 
61.jpg

61. III. András dénár

E: Szembe néző koronás mellkép A-K között.
H: Isten báránya keresztes zászlóval.

Megjegyzés: A pénzek figurális díszítése a XIII. században vált véglegessé. A sematikus királyábrázolás III. András korára jelentősen fejlődött, szinte megközelítette a valósághű portrét. Az utolsó Árpád-házi királyok pénzein jól tükröződik a bécsi dénárok hatása.

Huszár 416, 0.347 g, Ø 12 mm, nagyon szép, de a széle kitörött


 
62.jpg

62. III. András dénár

E: Koronás mellkép karddal és jogarral.
H: Szarvas balra, alatta kereszt.

Huszár 419, 0.279 g, Ø 12 mm, törött

 
63.jpg

63. Vencel dénár

E: Trónoló uralkodó szemből.
H: Arc lombkeretben.

Megjegyzés: Az Árpád-ház kihalása után Vencel és Ottó pénzei feltehetően Budán készültek, s még az Árpád-háziakat követik.

Huszár 436, 0.412 g, Ø 12 mm, nagyon szép

 
 

 


 
65.jpg

65. Ottó dénár

E: REG OTTONIS. Korona gyöngykörben.
H: Két egymással háttal álló madár hátrafelé egymásra pillant.

Megjegyzés: Füredi hamisítvány!! A valódi és a hamis Ottó dénárok között a különbségek a következőkben foglalhatók össze: A hamisítványokon tisztán kivehető 37 pontból álló éles gyöngykör van - a valódiak gyöngyköre teljesen elmosódott. A hamisaknál a korona heraldikailag balra tolódott, a valódiaknál centrálisan van elhelyezve. A hamis Ottó dénárokon a korona szárai hosszúkásak, kevésbé élesen liliomosak - a valódiakon laposabban liliomos a korona. A körirat a hamisakon oldalt kezdődik, szövege REG OTTONIS - a valódiaknál fent kezdődik és a szöveg M REG OTTONI. A hamisaknál a körirat O betűje kerek, E és G betűje nyitott - a valódiaknál a betűk gótikusak, az O szögletes, az E és G zártak. A hamisítványokon a madarak csőre hosszúkás, vékony és nem ér össze -  a valódiakon a csőr inkább tömzsi és összeér, összefolyik a végük. A hamis Ottó dénároknál a madarak szárnya felrepüléshez emelve van - a valódiaknál le van eresztve. A hamisítványokon a szárnyakon nincsen harántcsík,, de a szárnyak függőlegesen vonalkázottak, - a valódiaknál egy világos harántcsík van a szárnyakon, és nincsen függőleges csíkozás. A hamisítványok súlya, finomsága láthatóan gyengébb, mint a valódiaké.

Huszár 439, 0.330 g, Ø 12 mm, nagyon szép


 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

7632 Pécs, Littke J.u. 26.

(Szalay Lajos, 2012.01.12 19:28)

Tisztelt érme eladó!
A kínálatban láttam IV. Kun László érmét a 60-as előjegyzési számon.
Szeretném megvásárolni, de nem tudom mennyibe kerül. Kérek erről felvilágosítást.

Re: 7632 Pécs, Littke J.u. 26.

(hleremtar, 2012.02.05 17:20)

Kedves Lajos!
Bizonyára észrevette időközben, hogy a honlap egy muzeális közgyűjtemény anyagát mutatja be, így értelemszerűen az itt szereplő érmék nem eladók. A számok csupán a katalógusunkban is szereplő számok, tehát nem előjegyzési számok. Szíves megértését köszönjük.:)