Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2., KÉPES KATALÓGUS - RÁKÓCZI ZSIGMONDTÓL APAFI MIHÁLYIG >>>>>

2010.05.26

 

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!
 
 
AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG PÉNZEI II.
 
 
RÁKÓCZI ZSIGMONDTÓL APAFI MIHÁLYIG
 
 
160.jpg 
 
160. Rákóczi Zsigmond dukát (Au) 1607 - Kolozsvár
 
E: SIG:RAKO:D:G:PR:TR:PAR:REG:HV DO :. (Sigismundus Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae sominus = Rákóczi Zsigmond Isten kegyelméből Erdély fejedelme, a Magyar Királyság Részeinek ura) Mellkép jobbra vérttel, kezében jogarral. Oldalt verdejegy: C-V verdejegy. (= Colosvar)
H: ET SICVLORVM-COMES.M:DC:VII. (Et Siculorum comes MDCVII = És a székelyek ispánja 1607) Középen egyfejű sas kardot tart. Alatta AQV-ILA. Ez alatt hét bástya. Lent a köriratban bástya.
 
Huszár E. 219, 3.401 g, Ø 22 mm, nagyon szép

 

161.jpg
 
 
161. Rákóczi Zsigmond tallérhamisítvány (Ag)
 
E: SIGISmVNDVS RAKOCIID:G:PR:TR:PAR:RE:h:D:ETSICCO:. (Sigismundus Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Rákóczi Zsigmond Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja) Mellkép jobbra díszes vértben, jogarral.
H: SOLI.DEO.GLORIA*AnnO.DO:mDcVII*. (Egyedül Istené a dicsőség az Úr 1607. évében) Középen hat sorban . nOn*/eSTcVRRe/nTIS neQVe*/VOLenTIS SeD/mISeRenT/IS DeI. (Nem azé aki fut utána, se nem azé aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Istené)
 
Megjegyzés: Ezt az érmét A. Resch hamisította a 19. század közepén Rákóczi Zsigmond tízszeres aranyforintja alapján. Valójában nem ismeretes Rákóczi Zsigmondnak tallérverete.
 
Resch Huszár E. 218 alapján, 26.80 g, Ø 45 mm, nagyon szép

 
 

 
162.jpg 
 
162. Báthori Gábor dukát (Au) 1612 - Nagybánya
 
E: GABRIEL.D.G.PRIN.TRANSYL. (Gabriel Dei gratia princeps Transilvaniae = Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Fej jobbra.
H: PAR:REG:HVN:DO:ET:SIC:CO:1612. (Partium Regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1612 = A Magyar Királyság Részeinek ura és a székelyek ispánja 1612) Egyfejű sas, mellén a Báthori-címer. Oldalt verdejegy: N-B
 
Huszár E. 244, 3.445 g, Ø 21 mm, nagyon szép

 

163.jpg
 
 
163. Báthori Gábor tallér (Ag) 1609 - Nagybánya
 
E: :GABRIEL:BATHORY:D:G:PRINCEPS:TRANSILVANIAE*. (Gabriel Bathory Dei gratia princeps Transilvaniae = Báthori Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel és jogarral.
H: :PARTIVM:REGNI:HVNG.DOMINVS:E.SICVL.COMES:1609:. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1609 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1609) Korona alatt sárkánykörben vágással felezett, nap és hold nélküli erdélyi címer kerektalpú pajzson, a szívpajzsban a Báthori-címer. Oldalt N-B verdejegy.
 
Huszár E. 257, 29.073 g, Ø 42 mm, kitűnő -

 

164.jpg
 
 
164. Báthori Gábor egyoldalú tallér (Ag) 1611 - Nagyszeben
 
E: GABRIEL.D.G.PRIN:TRAN:PAR:REG:HVN:D.ET.
SI:COMES. (Gabriel Dei gratia princeps Transilvaniae Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme, a Magyar Királyság részeinek ura és a székelyek ispánja) Sárkánykörben korona alatt három különálló pajzs. Középen a Báthori-címer, jobbról vágott pajzs, melynek felső mezejéből sas nő ki, az alsó mező pedig üres, balról hét vár. Alul ..1611./CIBIN.
H: Sima.
 
Huszár E. 261, 28.04 g, Ø 42 mm, nagyon szép

 

165.jpg
 
 
165. Báthori Gábor garas (Ag) 1610 - Nagybánya
 
E: Korona mellett 16-10. Alatta három sorban GAB.BATHO/.D:G:PRIN./.TRAN. (Gabriel Dei gratia princeps Transilvaniae = Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme)
H: .GROSSVS.REGNI.TRNSYL*. (Grossus regni Transilvaniae = Erdélyország garasa) Egyfejű sas, mellén Báthori-címer. Oldalt N-B verdejegy.
 
Huszár E.  290, 1.546 g, Ø 21 mm, nagyon szép

 

166.jpg
 
166. Brassói féltallér (Ag) 1612
 
E: Széles levélkoszorúban négy sorban .ILLE./IN EQVIS/ET CVRRI/+BVS+. (Illi in equis et curribus = Ők lovaikban és szekereikben)
H: NOS IN NOM:DOM:CONFIDIMVS:1612*. (Nos in nomine Domini confidimus 1612 = Mi az Úr nevében bízunk 1612)
Középen Brassó címere. Oldalt C-B verdejegy. (= Civitas Brassoviensis)
 
Huszár E. 299, 13.43 g, Ø 40 mm, nagyon szép

 

167.jpg
 
 
167. Brassói garas (Ag) 1613
 
E: GROSS:CIVITA:BRASSO.1612. (Grossus civitatis Brasso 1613 = Brassó város garasa 1613) Középen Brassó város címere.
H: DEVS.PROTECTOR.NOSTER.*. (Isten a mi oltalmazónk) Egyfejű sas, a mellén Brassó város címere.
 
Megjegyzés: A Weis Mihály vezetése alatt Báthori Gábor ellen küzdő Brassó városa 1612-1615 között főként garasokat veretett és e szükségpénz jellegű pénzeket zsoldfizetésre használta. A verést Weis Mihály 1612-es halála után is tovább folytatták és csak az 1615-ös gyulafehérvári országgyűlés szüntette meg a brassói garasok forgalmát. Bethlen Gábor idejében csak féláron, 3 helyett másfél dénár értékben váltottak 1 garast.
 
Huszár E. 301, 0.915 g, Ø 20 mm, nagyon szép

 

168.jpg
 
 
168. Bethlen Gábor dukát (Au) 1615 - Nagyszeben
 
E: GA.BET.D.-G.P.T. (Gabriel Bethlen Dei gratia princeps Transilvaniae = Bethlen Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Fej jobbra, vértben, kalpag forgóval.
H: PAR.RE.HV.DO.ET.SI.CO.X 1615. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1615 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1615) A köriratban Szeben város címere. Sárkánykörben a Bethlen-címer korona alatt.
 
Megjegyzés: Bethlen Gábort 1613. október 23-án választották fejedelemmé. Uralkodása első évétől kezdve megindult a nevére szóló pénzverés. Az első években túlnyomó részt aranypénzt veretett néhány kivételtől eltekintve. Ennek egyik fő oka, hogy az 1614-es medgyesi országgyűlés egyik végzése megtiltotta a "fejér garasnak", a korábbi időszak gyengébb minőségű aprópénzének a verését, s kizárólag "jó pénz" verését szabta meg. Ebben az időszakban a kolozsvári verdében csak aranypénzeket, a szebeni és a gyulafehérvári verdékben aranyakat és ezüstöket is készítettek. Bethlen uralkodása elejétől céltudatosan irányította Erdély gazdasági ügyeit úgy, hogy intézkedései a központi hatalom megszilárdítását szolgálják. Állandó figyelmet szentelt a bányaművelésnek, s arról rendelkezett, hogy minden aranyat Filstich Péternek, a kolozsvári pénzverőház ispánjának szolgáltassanak be. Ezzel az aranybeváltást a fejedelmi hatalom kezében összpontosította. Megakadályozta az arany kivitelét, a szebeni központ Kolozsvárra helyezésével pedig megfosztotta a szász közösséget addigi monopol helyzetétől. Bár Bethlen intézkedései jótékonyan hatottak a gazdasági életre, ezek egyelőre csak előkészítették a változást.
 
Huszár E. 326, 3.40 g, Ø 22 mm, nagyon szép

 

169.jpg
 
 
169. Bethlen Gábor dukát (Au) 1621 - Körmöcbánya
 
E: .GAB.D.G.EL.HV.DA.CR.SC.REX. (Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex = Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királya) Mellkép vértben jobbra, jogart tart. Oldalt verdejegy: K-B
H: .TRANS.PR.ET.SIC.COM.1621. (Transilvaniae princeps et Siculorum comes 1621 = Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1621) Madonna jobbján a Gyermekkel, alul a köriratban koronás magyar címer.
 
Huszár E. 335, 3.46 g, Ø 23 mm, kitűnő

 

170.jpg
 
 
170. Bethlen Gábor dukát (Au) 1629 - Nagybánya
 
E: GAB DG.SA.RO.I.ET.TRAN.PRIN. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae Princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom hercege és Erdély fejedelme) Mellkép vérttel és köpennyel jobbra.
H: PAR.R.HVN.DOM.SIC.COM.OP.R.DVX.1629. (Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes ac Opoliae, Ratiboriae dux = Magyarország részeinek ura, a székelyek ispánja és Oppeln, Ratibor hercege) Koronás Madonna balján a Gyemekkel sugarak közt, lent kartusok között ovális pajzson hasítással osztott magyar címer, alatta a köriratban N-B verdejegy.
 
Megjegyzés: Bethlen 1629-es nagybányai dukátján a fejedelem összetéveszthetetlen arcvonásai tűnnek szemünkbe. Ismeretes, hogy a fejedelem egy alkalommal tekintélyes összeget adott egy nagyszombati festőnek, akit arra kért fel, fesse meg arcképét úgy, hogy az a pénzverőház szükségleteinek is megfeleljen. Ha összehasonlítjuk az utolsó évek vésett portréit a festményekről, metszetekről ismert Bethlen-ábrázolásokkal, megállapíthatjuk, hogy az éremvésnökök ezekből a műalkotásokból nyertek ihletet. A vésnökök kiválót nyújtottak a mellvért és a ruházat egyes részleteinek az ábrázolásában is. Figyelemre méltó ezen kívül, hogy az utolsó évek pénzein sokkal finomabb vonalú a Madonnát körülölelő sugárkoszorú., mint a korábbi madonnás képeken.
 
Huszár E. 339 var., 3.44 g, Ø 22 mm, kitűnő

 

171.jpg
 
 
171. Bethlen Gábor kétszeres tallércsegely (Ag) 1627 - Kassa
 
E: GABR.DG.SA.R.IMP.ET.
TRANS.PRINCEPS.
(Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom hercege és Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, jogarral.
H: PAR.RE.HVN.DNS.SICO.OPRAT. DVX.1627. (Partium regni Hungariae dominus , Siculorum comes, Opoliae, Ratiborae dux 1627 = Magyarország részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln és Ratibor hercege) Koronázott címer kartusban, oldalt M-C verdejegy. (= Moneta Cassoviensis)
 
Huszár E. 357, 57.2 g, 47x47 mm, nagyon szép

 

172.jpg
 
 
172. Bethlen Gábor tallér (Ag) 1621 - Körmöcbánya
 
E: .GABRIEL.D.G.EL.HVNGARIAE.DAL.CR-SCL.REX (Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex = Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia választott királya) Vértezett mellkép jogarral jobbra.
H: TRANS.PRINCEPS.ET.SICVLOR.COM.1621. (Transilvaniae princeps et Siculorum comes 1621 = Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1621) Kartusok közt koronás hasított és a jobb oldalon vágott pajzs szívpajzzsal. (Az alappajzs jobb felső mezejében magyar kettős kereszt, alsó mezejében a magyar vágások, a bal mezőben Erdély címere. A szívpajzsban a Bethlen címer - két szembenálló, nyíllal átszúrt vadkacsa - sárkánykörben) Alul oldalt: K-B verdejegy.
 
Megjegyzés: Bethlen Gábor magyar királlyá választása után az elfoglalt körmöcbányai királyi verdében készült pénzeken a fejedelmet a Habsburg uralkodók mintájára jogarral a kezében ábrázolták, a másik oldalon a címer felett a Szent Koronával. A tallérokon – melyek verését 1623-1624-ben, a pénzrontás legkritikusabb éveiben szüneteltették - a fejedelem mellképe és címerkép látható. A címerábrázolások hűségesen nyomon követik a történelmi események alakulását. Az 1620-1622 között vert körmöcbányai és nagybányai tallérok annyira a magyar tallérok mintáját követik, hogy az előlapi köriratokban ott látható a kis magyar címer és a Madonna. Csak a nikolsburgi béke után szűnt meg e magyar jelvények alkalmazása az érmek köriratában.
 
Huszár E. 374, 28.07 g, Ø 44 mm, nagyon szép

 

173.jpg
 
 
173. Bethlen Gábor tallér (Ag) 1628 - Kassa
 
E: +GABR.D:G.SA.R.IMP.ET.TRANS.PRINCEPS:*. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvania princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Vértezett mellkép fedetlen fővel, jogarral jobbra.
H: +PAR.RE.HVN.DNS:SI.CO.OP.RATIB.DVX.16.28
(Partium regni Hungariae dominus,Siculorum comes, Opoliae, Ratiboriae dux 1628 = Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege 1628)
Koronás címer kartusok közt, oldalt C-C verdejegy. (= Camera Cassoviensis)
 
Megjegyzés: 1622-ben a körmöcbányai verde kikerült Bethlen fennhatósága alól, s pótlására Kassán állítottak fel pénzverdét. Az itt vert értékesebb tallérokon és dukátokon a fejedelmet már körtefejű, gerezdes buzogánnyal örökítették meg. A kassai tallér- és forintszerű vereteken a címer a magyar és erdélyi elemekből tevődik össze, s szívpajzsban áll a családi címer. A kassai pénzverdét 1628-ban felszámolták.
 
Huszár E. 386, 28.07 g, Ø 44 mm, nagyon szép

 

174.jpg
 
 
174. Bethlen Gábor féltallér (Ag) 1628 - Kassa
 
E: .GABR.D:G.SA.R.IMP.ET.TRANS. PRINCPES. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii Transilvaniae princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Vértezett mellkép fedetlen fővel, jogarral jobbra.
H: PAR.RE.HVN.DNS.SI.CO.OP.RATIB.
DVX.16.28.
(Partium regni Hungariae dominus,Siculorum comes, Opoliae, Ratiboriae dux 1628 = Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege 1628) Koronás hasított és a jobb oldalon vágott címerpajzs kartusok közt, középen szívpajzzsal. (Az alappajzs jobb felső mezejében a magyar kettőskereszt, alsó mezejében a magyar vágások, a bal mezőben Erdély címere, a szívpajzsban a Bethlen család címere sárkánykörben) Oldalt fent C-C verdejegy. (= Camera Cassoviensis)
 
Megjegyzés: Ezt a korszakot minden tekintetben rendezett pénzverés jellemzi. Állandóvá vált a pénz értéke, a nagy névértékű pénzfajoké és az aprópénzeké egyaránt. A pénzverdék száma kettőre csökkent (Nagybánya és Kassa), ezek viszont rendszeresen működtek. Nagybányán főleg aranypénzverés folyt, és a tallérok verése kisebb méretet öltött, Kassán viszont nem készült aranypénz, de annál dúsabb volt a tallérszerű veretek sorozata. Mind a tallér, mind a féltallér különböző súlyváltozatokban fordul elő, s gyakori közöttük a csegely alakú veret is.
 
Huszár E. 408, 14.13 g, Ø 35 mm, nagyon szép

 

175.jpg
 
 
175. Bethlen Gábor ötdénáros garas (Ag) 1626 - Nagybánya
 
E: GAB.D.G.SA.RO.IM.ET.TRAN.PRIN. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps = Gábor Isten kegelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Koronázott magyar kiscímer kartusok közt, a szívpajzsban Bethlen címer sárkánykörben. Oldalt N-B verdejegy.
E: PAR.REG.HVN.DO.SIC.CO.OP.R.DVX.1626 (Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes, Opoliae, Ratoboriae dux 1626 = Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege 1626)
Koronás Madonna jobbján a Gyermekkel sugárkörben.
 
Megjegyzés: Aprópénz (széles garas, hármas garas és dénár) mindkét verdében készült.  Ezek közül a széles garast és a dénárt magyar minta szerint verték, míg a hármas garas az eredetileg lengyel mintára készült régi erdélyi garas jellegét követte. A korábbi inflációs és az új veretű széles garasok éremképei között annyi az eltérés, hogy az új vereteken a címer felett korona van elhelyezve.
 
Huszár E. 430, 2.25 g, Ø 25 mm, nagyon szép

 

176.jpg
 
 
176. Bethlen Gábor ötdénáros garas (Ag) 1628 Nagybánya
 
Hasonló az előző darabhoz.
 
Huszár E. 430, 2.08 g, Ø 25 mm, nagyon szép

 

0177.jpg
 
 
177. Bethlen Gábor háromdénáros garas (Ag) 1625 - Nagybánya
 
E: GAB.D.G.S.R.I.ET.TR.PR.P.R.HV.D.SI.CO.OP.RA.D#. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps, Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes, Opoliae, Ratiborae dux = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege) Kartusok közt ovális pajzsban a kétrészű erdélyi címer.
H: Korona mellett és alatt hat sorban .-./N-B/16-25/GROSSVS.RE/GNI.TRAN/^SYL^.(Grossus regni Transilvaniae 1625 = Erdélyország garasa 1625) Oldalt N-B verdejegy.
 
Huszár E. 444, 1.38 g, Ø 21 mm, nagyon szép

 

178.jpg
 
 
178. Bethlen Gábor dénár (Ag) 1620 - Körmöcbánya
 
E: GAB.D.G.EL.HV.DA.CR.SC.R. (Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex = Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia választott királya) Kétrészű magyar címer. Oldalt K-B verdejegy.
H: TR.PR.ET.SI.CO.1620. (Transilvaniae princeps et Siculorum comes 1620 = Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1620) Koronázott Madonna félholdon glóriával és jogarral, jobb karján Jézus.
 
Huszár E. 455, 0.48 g, Ø 13 mm, kitűnő

 

 
 
 
 
 

180.jpg
 
 
180. Bethlen István dukát (Au) 1630 - Kolozsvár
 
E: STEPHA.BET.D:G:-PRIN.TRA. (Stephanus Bethlen Dei gratia princeps Transilvaniae = Bethlen István Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra, vértben, kalpag forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DOM.ET.SIC.COM. 1630. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1630 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1630) Sárkánykörben pajzs, benne Bethlen-címer. Oldalt C-V verdejegy. (= Colosvar)
 
Megjegyzés: Bethlen István hatvannapos fejedelemsége alatt verette, ezen kívül más pénze nem volt. A dukát egyébként a bátyja utolsó időszakában kivert kolozsvári pénzek mása, a hátlapon a kerektalpú pajzsra helyezett Bethlen-címerrel.
 
Huszár E. 472, 3.43 g, Ø 22 mm, kitűnő

 

181.jpg
 
 
181. I. Rákóczi György dukát (Au) 1646 - Gyulafehérvár
 
E: GEORG.RAKO.D.G.PRI.TRA*. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalpaggal.
H: PA.RE.HV.DO.ET.SIC.CO.1646*. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1646 = A Magyar Királyság Részeinek ura és a székelyek ispánja 1646) Középen sas/AQV-ILA/hét bástya/.+. Oldalt a sas mellett A-I verdejegy. (= Alba Iulia)
 
Huszár E. 487, 3.46 g, Ø 21 mm, kitűnő

 

182.jpg
 
 
182. I. Rákóczi György tallér (Ag) 1646 - Nagybánya
 
E: GEORGIVS.RAKOCI.D.G.PRINCEPS.TRANS. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalpaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DOM.ET.SIC.COM. 1646.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1646 = A Magyar Királyság Részeinek ura és a székelyek ispánja 1646)Kartusba foglalt címerpajzs osztás nélkül koronával. Oldalt középen N-B verdejegy.
 
Megjegyzés: A két Rákóczi fejedelem korából kolozsvári, gyulafehérvári és nagybányai veretű aranypénzek és tallérok ismeretesek. A tallérverés különös sajátosságot mutat. Nemcsak csegelyek jelentkeznek egyre nagyobb számmal, hanem gyakori az olyan ezüstlapok feltűnése is, amelyekre két vagy több tallér képe van ráverve, egészen az öt tallért felmutató hosszú ezüstlapig. Sőt akadnak olyan példányok is, amelyeken a tallér képe mellé dénárok képe is van verve. Főként II. Rákóczi György nevére készültek ilyen szokatlan típusok, vélhetően tezaurálási célból a magánosok által beadott nemesfémből.
 
Huszár E. 508, 28.39 g, Ø 40 mm, nagyon szép

 

183.jpg
 
 
183. I. Rákóczi György poltura (Ag) 1638
 
E: G.RA.D.G.-P.T.P.R.H.D. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae dominus = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura) Négyelt címerpajzs, középen szívpajzzsal. (Az alappajzson Erdély címerelemei: a nap, a hold, a kinövő sas és a hét vár. A szívpajzson a Rákóczi-címer)
H: MONE NO.-RE.TRAN (Moneta nova regni Transilvaniae = Erdélyország új pénze) Körből kinövő kereszt, talpa alatt 24. Oldalt 3-8 A köriratban azonosítatlan verdejegy: :)
 
Megjegyzés: Ebben a korban az aprópénzverés csekély. Csupán I. Rákóczi György pénzei között lehet találni néhány típust, így kevés hatgarasost, háromgarasost és polturát. (183) Ezek mind lengyel mintára készültek, mint ahogy éremképük is elárulja. A polturák egy részét Kolozsváron verték, a többi verdejegy nélküli vagy feloldatlan verdejeggyel ellátott veret.
 
Huszár E. 520, 1.16 g, Ø 20 mm, nagyon szép

 

184.jpg
 
 
184. II. Rákóczi György dukát (Au) 1657 - Nagybánya
 
E: GE.RA.D.-.G.P.T. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra díszes páncélban jogarral, díszes kalpaggal, forgóval.
H: .PAR.RE.HV.DO-ET.SIC.CO.1657 (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1657 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1657) Madonna jobbján a Gyermekkel, kezében országalma és jogar. A köriratban magyar kiscímer. Oldalt N-B verdejegy.
 
Megjegyzés: II. Rákóczi György pénzei egységes képet mutatnak az éremképeket illetőleg. Az előlapon általában a fejedelem mellképe jelenik meg jogarral és többnyire kalpaggal fedett fővel, a hátlapon pedig Erdély címere, szívpajzsként a fejedelmi család címerével. Ez a típus állandósult egészen Apafi Mihály haláláig. Kivételt a nagybányai veretű aranyforintok képeznek, ahol a címerképet gyakran a Madonna-ábrázolás helyettesíti.
 
Huszár E. 538b, 3.43 g, Ø 23 mm, kitűnő

 

185.jpg
 
 
185. II. Rákóczi György tallér (Ag) 1656 - Nagybánya
 
E: GEOR.RAKO-D:G.PR.T. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra díszes páncélban jogarral, díszes kalpaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DOM.ET.SIC.COM.1656 (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1656 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1656) Koronás hasított pajzs szívpajzzsal. (Az alappajzsban Erdély címerelemei, a pajzs felső szélén kinyúló, a díszhelyet is elfoglaló szívpajzsban a Rákóczi család címere) Oldalt N-B verdejegy.
 
Huszár E. 564, Lanz 113/1038, 29.30 g, Ø 44 m, kitűnő

 

0186.jpg
 
 
186. Barcsai Ákos tallér (Ag) 1659 - Kolozsvár
 
E: ACHA:BAR:-D.G.PR.TR. (Achatius Barcsai Dei gratia princeps Transilvaniae = Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra díszruhában, fedetlen fővel, a vállon jogar.
H: PA.REG.HVN.DO.ET.SI.CO:1.6.59 (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1659 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1659) Kartusok közt koronázott ovális hasított pajzsban az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Barcsai-címer. Oldalt a díszítés közt C-V verdejegy. (= Colosvar)
 
Megjegyzés: Barcsai 1659-es tallérján a jellegzetes, egyéni ízű arcképábrázolás vonja magára a figyelmünket. A ruházat egyszerűsége eltér az elődök díszes öltözetétől.Ennek a pénznek a hátlapján jelennek meg először - a most már állandósuló nap-hold ábrázolást is beleértve - együttesen és rendezetten az erdélyi címerelemek. Az erdélyi országgyűlés egyébként ekkor, Barcsai Ákos fejedelemsége alatt, 1659-ben határozta meg először Erdély hivatalos címerét.
 
Huszár E. 595, 28.30 g, Ø 40 mm, kitűnő

0187.jpg
 
 
187. Barcsai Ákos tallér (Ag) 1660 - Segesvár
 
E: ACHATIVS.BARCSAI.D.G.P.T.P.R.
H.D.ET.SI.CO:*
(Achatius Barcsai Dei gratia princeps Transilvaniae Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja) Kartusok közt koronázott hasított pajzsban az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Barcsai-címer.
H: DE.PROFVNDIS.CLAMAMVS.AD.TE.DOMINE* Középen hét sorban +/SERVA/NOS QVIA/PERIMVS+/SCHESBVRGI/1.6.60./+ (A mélységből kiáltunk hozzád Uram, ments meg minket, mert elveszünk! < Zsolt. 130:1, Máté 8:25> Segesvár 1660)
 
Huszár E. 596, 28.33 g, Ø 44 mm, nagyon szép

 

 
0188.jpg
 
 
188. Barcsai Ákos tallér (Ag) 1660 - Brassó
 
E: ACHATIVS.BARCSAI.D.G.P.T.P.R.H.
D.S.C.
(Achatius Barcsai Dei gratia princeps Transilvaniae Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja)Kartusok közt koronázott pajzsban az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Barcsai-címer. A második mezőben két csillag és egy félhold!
H:
DE.PROFVNDIS.CLAMAMVS.AD.TE.
DOMINE.
Angyalfej alatt kartusban két sorban * SERVA.NOS/QVIA.PERIMVS.
(A mélységből kiáltunk hozzád Uram, ments meg minket, mert elveszünk! < Zsolt. 130:1, Máté 8:25>)Lent Brassó címere rozetták nélkül. Oldalt 16-60 és C.-B. (= Civitas Brassoviensis) verdejegy.
 
Huszár E. 599b, 28.37 g, Ø 43 mm, nagyon szép

 

 
 
 

 

191.jpg
 
 
191. Apafi Mihály dukát (Au) 1682 - Fogaras
 
E: MIC.APAFI-D:G:P:TR. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalkaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVNG:DO:&SI:CO:1682. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1682 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1682) Koronázott sárkánykörben az erdélyi címer elemei, középen ovális gyöngykörben az Apafi címer. A koronán két sasfej. A címer alatt A-F verdejegy. (= Arx Fogaras)
 
Megjegyzés: Apafi Mihály hosszú uralma már önmagában is lehetővé tette, hogy mennyiségileg is jelentős pénzverése változatos legyen. Veretei közt főleg művészileg is egyedülálló aranypénz-sorozata jelentős. Apafi idejében az érmekről teljesen eltűnik a Madonna-ábrázolás, ugyanakkor minden pénzén jelen van az 1659-ben címerképbe iktatott nap és hold. A címer beosztása rendszerint a következő: a középen elhelyezkedő ovális szívpajzsban van a családi címer, kétoldalt felül a nap és a hold, alul a sas és a bástyák. Ezeken kívül feltűnnek mellékes elemek (csillagok, pontok) és gyakori a díszítés.
 
Huszár E. 700, 3.42 g, Ø 23 mm, kitűnő

 

192.jpg
 
 
192. Apafi Mihály hatszögű tallércsegely (Ag) 1684 - Gyulafehérvár
 
E: .MICHAEL.APAFI.DEI.GRATIA.PRINC:TRANS:. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme)
Mellkép jobbra, a vállon oroszlánfej, alatta három rozetta.
H: PAR:REG:HVNGARIAE-DO:ET:SI:COMES.1681.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1681 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1681)Koronázott sárkánykörrel övezett ovális pajzson az erdélyi címer, középen gyöngykörben Apafi-címer. Alul a köriratban AI kartusban. (= Alba Iulia)
 
Megjegyzés: Azonos az éremkép a HE 732c-vel!
 
Huszár E. 719, 28.40 g, 25x25x25 mm, kitűnő -

 

193.jpg
 
 
193. Apafi Mihály tallér (Ag) 1684 - Gyulafehérvár
 
E: .MICHAEL.APAFI.DEI.GRATIA.PRINC:TRANS:. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme)
Mellkép jobbra, a vállon oroszlánfej, alatta három rozetta.
H: PAR:REG:HVNGARIAE-DO:ET:SI:COMES.1681. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1681 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1681) Koronázott sárkánykörrel övezett ovális pajzson az erdélyi címer, középen gyöngykörben Apafi-címer. Alul a köriratban AI kartusban. (= Alba Iulia)
 
Megjegyzés: Apafi tallérveretei abban különböznek az azonos címerelemekből megkomponált aranyveretektől, hogy ugyanezeket az elemeket szabályosabban ábrázolják.
 
Huszár E. 732c, 28.59 g, Ø 42 mm, kitűnő -

 

194.jpg
 
 
194. Apafi Mihály négyszögletű kettős garascsegely (Ag) 1673 - Brassó
 
E: MI.APAF.-.D.G.P.T.-* (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, a vállon oroszlánfej, a kézben jogar, a fejen kalpag, a deréknál három rozetta. A sarkokban rozeták és III.
H: .PAR.R.EG.H.D.ET.S.C.G.AR.1673.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, grossus argentus 1673 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja, ezüst garas 1673) Korona alatt három különálló pajzs által közrezárt részen az Apafi-címer. A jobb és bal oldali pajzsokban az erdélyi címer elemei, az alsó kerek pajzsban Brassó város címere. A korona alatt XII, a pajzsok mellett négy rozetta.
 
Megjegyzés: Apafi Mihály fejedelemsége ideje alatt mindössze 4 évig folyt Erdélyben aprópénzverés, egykorú szóhasználattal élve "usualis pénz" verése. E pénzek veretését az 1671-es országgyűlés 29. artikulusa rendelte el, s az 1674-es országgyűlés 27. artikulusa szüntette meg. A kettős garasokat kétféle típussal verték. Eleinte a hátlapon a sas alatt a hét bástya volt az éremkép, majd a lengyel minta lett az általános, vagyis a koronázott két pajzs. 1671-től kezdve Szebenben, Brassóban és Marosvásárhelyen vertek kettős garasokat, majd 1672-től Besztercén, 1673-tól pedig Nagyenyeden is készültek ilyenek. A 12 denáros, 6 latos finomságú pénzeket Magyarországon azonban csak 9 denár értékben fogadták el.
 
Huszár E. 790, 5.37 g, 28x28 mm, kitűnő

 

195.jpg
 
 
195. Apafi Mihály kettős garas (Ag) 1673 - Marosvásárhely v. Szászváros
 
E: MI.APAFI.-.D.G.P.T.-* (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, a vállon oroszlánfej, a kézben jogar, a fejen kalpag, a deréknál három rozetta.
H: .PAR.R.H.D.ET.S.C.GR.AR.1673. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, grossus argentus 1673 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja, ezüst garas 1673) Korona alatt három különálló pajzs által közrezárt részen az Apafi-címer. A jobb és bal oldali pajzsokban az erdélyi címer elemei, az alsó kerek pajzsban Szeben város címere. A korona alatt XII, a pajzsok mellett fent két rozetta, alul S.xV. (= Marosvásárhely vagy Szászváros)
 
Megjegyzés: Apafi kettős garasain a hátlapi címerbeosztás azonos III. Zsigmond lengyel király garasainak címerbeosztásával.
 
Huszár E. 810, 3.36 g, Ø 25 mm, nagyon szép

 

196.jpg
 
 
196. Apafi Mihály kettős garas (Ag) 1674 - Nagyenyed
 
E: MI.APAFI*.*D:G.PR.TR. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme)Mellkép jobbra páncélban, jogarral, a vállán oroszlánfej, a fején kalpag.
H: PAR.R.H.D.ET.SC.G.AR.1674.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, grossus argentus 1674 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja, ezüst garas 1674) Korona alatt három különálló pajzs által közrezárt részen az Apafi-címer. A jobb és bal oldali pajzsokban az erdélyi címer elemei, az alsó pajzsban MO/C. A pajzs mellett N-E két sorban. (=Moneta Comitatus Nagyenyed)
 
Huszár E. 822, 3.36 g, Ø 26 mm, nagyon szép
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Levaquin Where To Order On Line Overseas LesAnnono

(LesAnnono, 2019.09.06 09:04)

Cialis Generico Desventajas Acheter Du Clomid En Bus <a href=http://aquedan.com>zoloft australia</a> Orlistat Availabilty?

Vendita Propecia Online Kelkark

(Kelkark, 2019.03.11 11:07)

Viagra Soft Tabs Online Low Price Levitra Viagra Gel <a href=http://prilipills.com>dapoxetine for sale</a> Acquistare Viagra Online Cialis Mode Emploi