Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2., KÉPES KATALÓGUS - HABSBURG ALBERTTŐL HUNYADI MÁTYÁSIG >>>>>

2010.05.25

 

 KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!

 
VEGYESHÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI II.
 
HABSBURG ALBERTTŐL HUNYADI MÁTYÁSIG
 
0091.jpg
 
91. Albert aranyforint (Au) 1438 - Körmöcbánya
 
E: +ALBERTVS.D.G.R.VnGARIE. (Albertus Dei gratiae rex Hungariae = Albert Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs magyar vágásokkal és cseh oroszlánokkal.
H: .S.LADISL-AVS.REX. (Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Álló Szent László alabárddal és országalmával. Kétoldalt verde- és mesterjegy: K-L (= Nicolaus Lang)
 
Huszár 588, Pohl E1-3, 3.476 g, Ø 20 mm, kitűnő

 

0092.jpg
 
92. Albert aranyforint (Au) 1439 - Körmöcbánya
 
E: +ALBERTVS.D.G.R.VnGARIE. (Albertus Dei gratiae rex Hungariae = Albert Isten kegyelméből Magyarország királya)Négyelt címer,a magyar, cseh, osztrák (pólyás) és morva címerelemekkel.
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Álló Szent László alabárddal és országalmával verde- és mesterjegyek között: K-R (utóbbi felett kereszt) (= Konrad Rudel)
 
Huszár 589, Pohl E2-3, 3.547 g, Ø 21 mm, kitűnő -

 

0093.jpg
 
93. Albert dénár (Ag)
 
E: M.ALBERTI.-R.VNGARIE. (Moneta Alberti rex Hungariae - Albert magyar király pénze) Kettőskereszt.
H: Címerek - középen a magyar, körülötte Csehország, Ausztria, Morvaország címere - hármaskaréjban.
 
 
Megjegyzés: Zsigmond reformkísérletei csak átmenetileg tették az ezüstpénzeket értékállóvá. Utódai alatt az ezüstök értéke addig soha nem látott mértékben csökkent. Már csak a nevükben őrizték a nemesfémet, valójában rézpénzek voltak. Albert (1437-1439) uralkodása alatt folytatódott a pénzromlás. Az uralkodó elrendelte a korábban többször előforduló, de folyamatosan nem használt címlet, az obulus újbóli verését. Az ország első számú verdéje mostantól Körmöcbánya lett.
 
Huszár 592, 0.530 g, Ø 15 mm, nagyon szép 
 
 
0094.jpg
 
94. Interregnum kori (1439-1440) dénár (Ag) - Körmöcbánya
 
E: Verde- és mesterjegyek: K.R. (Utóbbi betű felett kereszt). (= Konrad Rudel)
H: Hármaskaréjban négy címerpajzs: középen magyar vágásos, körben osztrák, morva és cseh címer.
 
Megjegyzés: Schulek Alfréd szerint az özvegy királyné, Erzsébet verete. Pohl Artúr szerint a rendek verették Konrad Rudel kamaragróf verdejelével! Utóbbi valószínűsíthető annak ismeretében, hogy Erzsébet már 1440. január 6-án kelt levelében felszólította Körmöcbánya városi hatóságát, hogy Rudelt és a két Langot vesse börtönbe, mert megkárosította, és ajánljanak megbízható kamaragrófot rudel helyett. Feltételezhető. hogy ez a vád a közvetlen előtte lefolyt pénzveréssel van összefüggésben, ami nyilván a királyné hozzájárulása nélkül történt. A város által ajánlott Polner Konrád verte aztán az 1440. év első felében a K-P  verdejegyű posztumusz Albert dénárokat az időközben Pozsonyba érkezett Erzsébet rendelkezésére.
 
Huszár 595, Pohl 133-1, 0.597 g, Ø 15 mm, kitűnő0095.jpg
 
95. Interregnum kori (1439-1440) obulus (Ag) - Körmöcbánya
 
E: Verde- és mesterjegyek: K.R. (Utóbbi betű felett kereszt). (= Konrad Rudel)
H: Négyelt címerpajzs magyar vágásos, cseh, osztrák pólyás és morva címerekkel.
 
MegjegyzésAz előzőhöz hasonlóan Schulek Alfréd szerint az özvegy királyné, Erzsébet verete. Pohl Artúr szerint a rendek verették!
 
Huszár 596, 0.251 g, Ø 12 mm, nagyon szép

 

0096.jpg
 
96. I. Ulászló aranyforint (Au) - Szeben
 
E: +WLADISLAVS.D.G.R.VnGARIE. (Wladislaus Dei gratia rex Hungariae = Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs magyar vágásokkal, lengyel sassal, litván lovassal és magyar kettőskereszttel.
H: S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szent László országalmával és alabárddal, oldalt verde- és mesterjegy: h-G? (= Christophorus de Florentia?)
 
Huszár 597, Pohl F1-2, 3.551 g, Ø 21 mm, kitűnő0097.jpg
 
97. I. Ulászló dénár (Ag)
 
E: M.WLADIS-LAI.REGIS. (Moneta Wladislai regis = Ulászló király pénze) Kettőskereszt. B-n*
H: Hármaskaréjban három címer (magyar, lengyel, litván), középen kereszt.
 
Megjegyzés: Az ezüstpénzek értékének csökkenése I. (Jagelló) Ulászló (1440-1444) alatt katasztrofálissá vált. Az ő pénzeinek többsége ezüstöt alig tartalmazó inflációs veret, melyet ráadásul gyakran hamisítottak. I. Ulászló pénzverése művészi és technikai szempontból egyaránt mélypontot jelent. Pénztörténeti szempontból mégis nagyon fontos: először az ő dénárjain látható a magyar korona, az Árpád-sávok és a kettős kereszt együttes ábrázolása.
 
Huszár 598, 0.814 g, Ø 14 mm, nagyon szép

 

0098.jpg
 
98. Interregnum kori (1445-1446) dénár (Ag)
 
E: +MONETA.REGNIE.VNGARIE. (Moneta regniae Hungariae...) Magyar vágásos címer.
H: *DALMACIE.CROACIE. ET C. (...Dalmaciae, Croaciae etc. = Magyarország, Dalmácia, Horvátország (stb.) királyának pénze) Kettőskereszt. B-n*
 
Megjegyzés: Az I. Ulászló halálát követő interregnum alatt vert pénzek érdekessége, hogy – kibocsájtó uralkodó nem lévén - nem fordul elő rajtuk személynév.
 
Huszár 613, 1.137 g, Ø 20 mm, nagyon szép

 

0099.jpg
 
99. Interregnum kori (1445-1446) obulus (Ag) - Nagybánya
 
E: Magyar vágásos címer.
H: Kettőskereszt. Oldalt verde- és mesterjegy: n-A (= Nagybánya-Aylhard)
 
Huszár 614, 0.408 g, Ø 12 mm, nagyon szép

 

0100.jpg
 
100. Hunyadi János aranyforint (Au) - Nagybánya
 
E: +IOhAnES.D.hWR:VnGARIE.GV. (Hunyadi János Magyarország kormányzója) Négyelt címer (magyar vágások, magyar kettőskereszt, Hunyadi-holló, magyar vágások).
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szemben álló Szent László alabárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-# (= Christophorus de Florentia mesterjegye)
 
Megjegyzés: Hunyadi János kormányzóként veretett pénzt. Megtiltotta, hogy az uralkodói vereteken kívül más pénzek is forogjanak, ám eközben a két legfontosabb pénzverő kamara – a körmöcbányai és a kassai – Giskra felvidéki főkapitány kezében volt, aki V. László nevére veretett pénzt. A párhuzamos pénzverés egészen a kormányzó lemondásáig folyt. Hunyadi kezében volta budai verde, valamint az ország egyik leggazdagabb aranybányája, a nagybányai, melyet királyi adományként kapott. Aranypénzei minden esetben nagybányai veretek.
 
Huszár 615, Pohl G1-1, 3.523 g, Ø 21 mm, kitűnő

 

0101.jpg
 
101. Hunyadi János dénár (Ag)
 
E: +TEMPORE IO.GVBERNATO. (János kormányzó idejében) Cseh oroszlán balra.
H: MONETA.REGNI VNGARIE. (Moneta regni Hungariae = A Magyar királyság pénze) Kettőskereszt.
 
Huszár 620, 0.775 g, Ø 17 mm, szép

 

0102.jpg
 
102. Hunyadi János (V. Lászlóval) dénár (Ag) - Buda
 
E: +M.LADISLAI.R.VNGARIE.E. (Moneta Ladislai rex Hungariae et... = Lászlónak, Magyarország királyának a pénze és...) Magyar címer. Oldalt verde- és mesterjegy: B-I (= Buda - Johannes Münczer)
H: +IOHANI.GVBERNATORIS. (...Johanni gubernatoris = ...János kormányzóé.) Hunyadi holló balra, felette félhold.
 
Huszár 631, 0.989 g, Ø 17 mm, nagyon szép

 

0103.jpg
 
103. Cillei Ulrik ezüstpénz dénárméretben (Ag)
 
E: Háromkaréjú foglalatban címer három csillaggal, a karéjokban V-L-R, a karéjokon kívül virágdísz.
 
Megjegyzés: Egyoldalú veret, lyukasztással értéktelenítve! Az érmét Prof. Dr. H. Cahn azonosította.
 
Huszár -, Pohl -, CNA Fb39, Lanz 136/233, 0.778 g, Ø 14 mm, szép

 

0104.jpg
 
104. V. László aranyforint (Au) 1455-56 - Nagybánya
 
E: +LADISLAVS.D.G.R.VNGARIE. (Ladislaus Dei gratia rex Hungariae = Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs. (Magyarország, Csehország, Morvaország, Ausztria)
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király)Szent László szemből, balra kardmarkolat. Oldalt verde- és mesterjegy: n-§ (= Christophorus és Antonius de Florentia)
 
Megjegyzés: 1453 és 1457 között az ország minden pénzverdéjében azonos pénzeket készítettek V. László nevére. Körmöcbánya mellett ekkor Nagybányán, Kassán és Szebenben volt jelentős verde. V. László elrendelte, hogy 1 márka ezüstöt 1 márka rézzel elegyítsenek, s ebből az ötvözetből 1300 dénárt veretett.
 
Huszár 636, Pohl H2-8, 3.537 g, Ø 22 mm, verdefényes

 

0105.jpg
 
105. V. László aranyforint (Au) 1457 - Szeben
 
E: +LADISLAVS.D.G.R.VNGARIE. (Ladislaus Dei gratia rex Hungariae = Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs (Magyarország, Csehország, Ausztria, Morvaország címerelemeivel).
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király)Szent László szemből bárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegy: h-O (= Oswald Wenzel)
 
Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz, de a címerbeosztása különböző.
 
Huszár 637, Pohl H3-6, 3.471 g, Ø 21 mm, nagyon szép

 

0106.jpg
 
106. V. László dénár (Ag)
 
E: MON.LAD-ISLAI.RE. (Moneta Ladislai regis... = ) Kettőskereszt. Két oldalt verde- és mesterjegyek: h-O (= Oswald Wenzel)
H: VNGAR-IE ETC. (...Hungariae etc. = Ulászlónak Magyarország (stb.) királyának pénze) Korona négyelt címerpajzs felett. (Magyarország, Csehország, Dalmácia, Morvaország címerelemeivel)
 
Huszár 668, 0.489 g, Ø 16 mm, nagyon szép

 

0107.jpg
 
107. V. László obulus (Ag) - Nagyszeben
 
E: Hasítással kettéosztott magyar-cseh címer.
H: Kereszt szárai között két korona és verdejegy: h-O (= Oswald Wenzel)
 
Huszár 666, 0.251 g, Ø 11 mm, kitűnő

 

0108.jpg
 
108. Hunyadi Mátyás aranyforint (Au) - Nagybánya
 
E: +MATHIAS.D.G.R.VNGARIE. (Mathias Dei gratia rex Hungariae = Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Hunyadi-holló, cseh oroszlán)
H: *S*LADISL-*AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szemben álló Szent László jobbjában alabárddal, baljában országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-x (= nagybányai városi veret kollektív bérlet folytán)
 
Huszár 674, Pohl K1-2, 3.560 g, Ø 21 mm, kitűnő

 

0109.jpg
 
109. Hunyadi Mátyás aranyforint (Au) - Nagyszeben
 
E: MATHIAS.D.G.-R.VNGARIE. (Mathias Dei gratia rex Hungariae = Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya) Madonna, jobb karján a Gyermekkel, mellette bogáncs.
H: .S.LADIS.L-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szemben álló Szent László jobbjában alabárddal, baljában országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: h-T (= Thomas Altenberger)
 
Megjegyzés: Altenberger Tamás szebeni királybíró volt. Nevéhez fűződik a "szász universitas" megteremtése.
 
Huszár 680, 3.246 g, Ø 21 mm, kitűnő +

 

0110.jpg
 
110. Hunyadi Mátyás aranyforint (Au) - Körmöcbánya
 
E: MATHIAS.D.G-R.VNGARIE. (Mathias Dei gratia rex Hungariae = Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya) Madonna bal kezében a Gyermekkel, jobb oldalt váza virággal.
H: S.LADISLA-VS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szent László jobb kezében alabárddal, bal kezében országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-ß (= Nagylúcsei Orbán kincstartó 1480-ban kapott családi címere)
 
Huszár 686, Pohl L8-5, 3.577 g, Ø 21 mm, kitűnő

 

0111.jpg
 
111. Hunyadi Mátyás garas (Ag) - Körmöcbánya
 
E: +MONETA.MATHIE.REGIS.VNGAI (Moneta Mathiae regis Hungariae = Mátyásnak, Magyarország királyának pénze) Négyelt címerpajzs, középen szívpajzzsal. (magyar vágások, kettőskereszt, Dalmácia, Csehország, a szívpajzsban Hunyadi-holló)
H: .PATRON(A)-HVNGARIE. (Patrona Hungariae = Magyarország Patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-(V A-n) (= Veit Mühlstein és Augustin Langsfelder)
 
Megjegyzés: A forint és a dénár használatával párhuzamosan Mátyás felelevenítette az 1370 óta szünetelő garasverést Magyarország, valamint Boroszló és Jägerndorf tartományok számára. A nagyobb értékű ezüstpénz verésének újraindítása azt célozta, hogy kiszorítsák az erős cseh garasokat, s a garasforgalomból származó haszon a magyar kincstárat gyarapítsa. 20 garas 1 aranyforintot ért, 5 új dénár pedig 1 garast.
 
Huszár 695, 3.107 g, Ø 26 mm, nagyon szép

 

0112.jpg
 
112. Hunyadi Mátyás dénár (Ag) - Körmöcbánya
 
E: +M.MATHIE.R.HVNGAR. (Moneta Mathiae regis Hungariae = Mátyásnak, Magyarország királyának pénze) Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló gyűrűvel.
H: .PATRON-HVNGAR. (Patrona Hungariae = Magyarország patrónája) Madonna a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-P alatt (= Peter Schaider)
 
Huszár 722, 0.610 g, Ø 16 mm, nagyon szép

 

0113.jpg
 
113. Hunyadi Mátyás dénár (Ag) - Nagybánya
 
E: MMATHIE.R.HVNGARIE. (Moneta Mathiae regis Hungariae = Mátyásnak, Magyarország királyának pénze) Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló gyűrűvel.
H: PATRON-VNGARE (Magyarország patrónája) Fejkendős Madonna a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-x (= nagybányai városi veret kollektív bérlet folytán)
 
Megjegyzés: Az ezüstpénzek ekkoriban nagyobb változatosságot mutatnak, mint az aranypénzek. Mátyás reform utáni dénárai mintegy fél évszázadon át megőrizték stabilitásukat. Ugyanakkor Mátyás is adott ki rossz minőségű ezüstpénzt, melynek belső értéke a névérték alatt maradt. A madonnás dénárokat az 1521-es pénzrontásig azonos pénzláb alapján verték.
 
Huszár 717, 0.484 g, Ø 16 mm, nagyon szép
 

 

0114.jpg
 
114. Hunyadi Mátyás obulus (Ag)
 
E: Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: Madonna a Gyermekkel.
 
Huszár 727, 0.328 g, Ø 12 mm, szép

 

0115.jpg
 
115. Hunyadi Mátyás obulus (Ag)
 
E: Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: Madonna a Gyermekkel.
 
Huszár 728, 0.234 g, Ø 12 mm, nagyon szép

 

0116.jpg
 
116. Hunyadi Mátyás obulus (Ag) - Körmöcbánya
 
E: Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló gyűrűvel.
H: Madonna a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-P alatt virág (= Peter Schaider)

 
Huszár 729, 0.212 g, Ø 12 mm, nagyon szép

 

0117.jpg
 
117. Hunyadi Mátyás garas (Ag) Boroszló számára
 
E: +MATHIAS.PRIMVS.D.G.R.BOHEMIE. (Mathias primus Dei gratia rex Bohemiae  = I. Mátyás Isten kegyelméből Csehország királya) Négyelt címer, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: GROSSVS WRA-TISLAVIENSIS. (Grossus Vratislaviensis = Boroszlói garas) Keresztelő Szent János, kezében Isten bárányával.
 
Megjegyzés: Mátyás az elfoglalt területeken: Sziléziában, Morvaországban, Dél-Csehországban és később Alsó-Ausztriában nevére és címerével pénzt veretett. Boroszló és Jägerndorf garasain és félgarasain látjuk a nevét cseh királyi címmel, valamint a Hunyadi-hollót szívpajzsként.
 
Huszár 733, 1.952 g, Ø 26 mm, nagyon szép

 

0118.jpg
 
118. Hunyadi Mátyás félgaras (Ag) Boroszló számára
 
E: +MATHIAS.PRIMVS.D.G.R.BOHEMIE. (Mathias primus Dei gratia rex Bohemiae  = I. Mátyás Isten kegyelméből Csehország királya) Négyelt címer, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: GROSSVS WRA-TISLAVIENSIS. (Grossus Vratislaviensis = Boroszlói garas) Keresztelő Szent János, kezében  Isten bárányával.
 
Megjegyzés: Hasonló az előző példányhoz, csak kisebb.
 
Huszár 734, 1.091 g, Ø 21 mm, szép

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.